Εκλογή καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Γενικού Γραμματέως διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης

Share:

Από τις 22 έως τις 27 Αυγούστου 2022 έλαβε χώρα σε Βενετία και Πάδοβα το 24ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (https://byzcongress2022.org/). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιστημονική Συνάντηση Βυζαντινολόγων, η οποία διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική πόλη κάθε φορά. Την 26η Αυγούστου όλες οι εθνικές επιτροπές χωρών από όλον τον κόσμο όπου θεραπεύονται Βυζαντινές […]
Source: Epirus

Previous Article

Μαθαίνουμε για το Κάστρο και το Δάσος μας και προβληματιζόμαστε για το περιβάλλον μέσα από το παραμύθι της Μαρίας Σπυράκη «Πουφ!!! Μεθάνιο»!

Next Article

Ευρωπαϊκες ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς (23-25 Σεπτεμβρίου 2022)

Σχετικά άρθρα