Τελικό συνέδριο του έργου INNO TRITION

Share:

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Τελικό Συνέδριο του έργου INNO.TRITION«Καινοτόμος χρήση υποπροϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων στη διατροφή των παραγωγικών ζώων για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων για ζώα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ε.Τ.Π.Α.) και από […]
Source: Arta News

Previous Article

Γιατί να μελετάμε την ιστορία μας

Next Article

Βράβευση σε Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

Σχετικά άρθρα