Προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου

Share:

Στα πλαίσια μιας συντονισμένης προσπάθειας να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Άρτας, η οποία βασίζεται κατά κόρον στα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα, εγκρίθηκε από το ΕΠΑλΘ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας», […]
Source: Arta News

Previous Article

Όταν τα τύμπανα χτυπούν

Next Article

Αριστείδης Ν. Χατζής: συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

Σχετικά άρθρα