Επίσκεψη Υφυπουργού και Στελεχών του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στον ΕΦΕΠΑΕ

Share:

Τα νέα γραφεία του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) στην Αθήνα επισκέφθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κ. Δημήτριος Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΑ) κ. Γεώργιος […]
Source: Arta News

Previous Article

Εγκληματικότητα, πανδημία και κοινωνία της κρίσης

Next Article

Διαμαρτυρία – απαίτηση δημιουργίας ομάδας ορεινής διάσωσης

Σχετικά άρθρα