Διοργάνωση Εξειδικευμένων Σεμιναρίων &Workshopsτου έργου ΙΝΝΟ.ΤRITION, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020″

Share:

Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Άρτας, με τη συνδρομή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα εξειδικευμένα σεμινάρια &workshopsπου οργανώθηκαν στο πλαίσιο τουέργου “INNO.TRITION – Καινοτόμος χρήση υποπροϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων στη διατροφή των παραγωγικών ζώων για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων για ζώα” (Innovativeuseo0folive, wineryandcheesewastebyproductsinanimalnutritionfortheproductionoffunctionalfoodsfromanimals), το οποίο συγχρηματοδοτείται […]
Source: Epirus

Previous Article

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Next Article

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021: Κλήρωση πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

Σχετικά άρθρα