ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021: Κλήρωση πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

Share:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την Απογραφή και έπειτα από πρόταση της ΕΛΣΤΑΤ, περιλήφθηκε στο νομισματικό πρόγραμμα της Χώρας μας το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021». Το αργυρό αυτό νόμισμα, αποτελεί μοναδικό […]
Source: Ellada

Previous Article

Διοργάνωση Εξειδικευμένων Σεμιναρίων &Workshopsτου έργου ΙΝΝΟ.ΤRITION, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020″

Next Article

Οπτικοποίηση της ενδυματολογικής ιστορίας

Σχετικά άρθρα