Αναστάσιμο Μήνυμα 2021 από την Ι.Μ. Άρτης

Share:

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καί δοξάσατε Χριστόν, τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Σήμερα, πού κατά τόν ἱερό ὑμνογράφο τά «πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καί τά καταχθόνια»· σήμερα, πού τά πάντα, ὁ οὐρανός, ἡ γῆ, ἀκόμη καί ὅσα βρίσκονται κάτω ἀπό τήν γῆ, γεμίζουν μέ φῶς· σήμερα, μᾶς καλεῖ ὅλους ἡ Ἐκκλησία, νά λάβουμε ἀπό αὐτό τό ἀναστάσιμο φῶς, τό ὁποῖο δέν εἶναι ὑλικό, ἀλλά πνευματικό, ἀνέσπερο, ἁγιαστικό.

Τό φῶς αὐτό εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, πού φωτίζει και ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο. Τό ἀποκαλύπτει ἐξάλλου ὁ Ἴδιος στούς μαθητές Του λέγοντας «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ἀλλά καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς διαβεβαιώνει, πώς ὁ Χριστός «ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν».

Γιά νά γίνουμε, ὅμως, φωτοφόροι, γιά νά λάβουμε στίς ψυχές μας τό ἀναστάσιμο φῶς, πρέπει νά καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀπό κάθε πάθος, ἀπό κάθε ἁμαρτία, ἀπό κάθε ἀγκάθι μικρό ἤ μεγάλο, πού μᾶς κρατάει μακριά ἀπό τό φῶς καί μᾶς βυθίζει, σέ μεγαλύτερα σκοτάδια. «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως»

Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀκολουθεῖ τά ἐμπνευσμένα ἔργα τοῦ φωτός, γεμίζει ἀπό συμπόνοια καί στοργή, πού ξεκουράζουν τήν ψυχή  καί τόν βοηθοῦν, νά πάρει τόν δρόμο, πού ὁδηγεῖ στόν ἁγνισμό καί στήν χαρά. Ἔτσι, θά μείνει γιά πάντα μέσα του, ἀμάραντο τό λουλούδι τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Τότε, ἡ καρδιά, πού ἦταν πρῶτα σφιχτά δεμένη μέ τά ἁμαρτωλά καί τερπνά τοῦ κόσμου τούτου, κόβει κάθε ἀνίερο δεσμό, καθαρίζεται ἀπό τίς πονηρίες καί φουντώνει μέσα της, ἡ φλόγα πρός Ἐκεῖνον, πού ἔσκυψε μέ τόση στοργή στόν πόνο τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τό Φῶς Του σκόρπισε τά ζοφερά σκοτάδια της καρδιᾶς.

Εὔχομαι, αὐτό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, πού πηγάζει ἀπό τό Κενό Μνημεῖο, νά φωτίζει καί νά ἁγιάζει ὅλους μας. Νά γίνει ἡ ἐλπίδα καί ἡ παρηγοριά, σέ ὅσους εἶχαν ἀπώλειες κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, σέ ὅσους δοκιμάζονται στό κρεβάτι τοῦ πόνου, ἀλλά καί στούς γιατρούς καί νοσηλευτές, πού μέ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες καί αὐτοθυσία, στέκονται δίπλα στούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας. Νά στηρίζει τούς νέους, τίς οἰκογένειες, τούς ἀπόδημους Ἀρτινούς, πού γιά μιά ἀκόμη χρονιά, θά βρεθοῦν μακριά ἀπό τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα, ἀλλά καί τόν ἀγαπημένο τους τόπο.

«Ἐλθέ τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλθέ ἡ αἰώνιος ζωή…». Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα ἀδελφοί μου. Ὁ Ἀναστάς Κύριος, νά Σᾶς χαρίζει το φῶς καί τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

 Ἄρτα, Ἅγιον Πάσχα 2021

Source: Arta News

Previous Article

Μην ελπίζετε να απαλλαγείτε από τα βιβλία

Next Article

Eπαναλειτουργούν η εστίαση 3 Μαίου, σχολεία 10 Μαίου, ο τουρισμός 15 Μαίου.

Σχετικά άρθρα