ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ-Ερώτηση για την προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Share:

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, σχετικά με την επιστολή του Επιμελητηρίου Άρτας και τις παρατηρήσεις τους που αφορούν στην Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, και σκοπό έχει την επιχορήγηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ο κ. Γκόκας επισημαίνει την αδυναμία των περισσοτέρων επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης ρευστότητας, να αποπληρώσουν κατά το σύνολό της τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων αν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό και το Επιμελητήριο Άρτας ζητά να έχουν οι επιχειρήσεις εξ αρχής την ενημέρωση για την ένταξη τους, και να υπάρχει η δυνατότητα λήψης προκαταβολής.

Επιπλέον τονίζει το ασφυκτικό όριο των τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την ανάγκη για αλλαγή της προϋπόθεσης επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που έχουν ως μοναδική δραστηριότητα το λιανεμπόριο με ΚΑΔ 47 και να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις με δευτερεύοντα τον ΚΑΔ 47 όταν αυτός έχει τα περισσότερα έσοδα.

Τέλος ο κ. Γκόκας ζητά από τον κ. Υπουργό να λάβει υπόψη του τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Άρτας, καθώς οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχουν ανάγκη από κάθε ουσιαστική στήριξη και να τον ενημερώσει για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του. 

Source: Arta News

Previous Article

Σήμερα θα συζητηθεί στην επιτροπή εμπειρογνώμων το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων

Next Article

Αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός του Δήμου Αρταίων

Σχετικά άρθρα