Δελτίο Τύπου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Π.Ι.

Share:

Ιδιαίτερη αναγνώριση και τιμή για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελεί η επιλογή και ορισμός του Καθηγητή Χρυσόστομου Στύλιου στο Εθνικό Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο «Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης» του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Πρόσφατα συγκροτήθηκαν εννέα «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» – ΤΕΣ τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), που αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Τα εννέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) είναι :

  • Επιστημών Μηχανικών
  • Επιστημών Πληροφορικής
  • Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών
  • Αγροτεχνολογίας και Διατροφής
  • Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
  • Ανθρώπινου Δυναμικού και Δεξιοτήτων
  • Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Η επιλογή και συμμετοχή του Καθηγητή Χρυσόστομου Στύλιου στο Τ.Ε.Σ. Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί αναγνώριση του Επιστημονικού και Ερευνητικού του έργου. Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ). Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετέχουν ακόμα τρία μέλη ΔΕΠ, ο Καθ. Ματίκας Θεόδωρος, Τμ. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Τ.Ε.Σ.  Επιστημών Μηχανικών, η Καθ. Πιτουρά Ευαγγελία,  Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Τ.Ε.Σ.  Επιστημών Πληροφορικής και ο Καθ. Φυσικής Φλούδας Γεώργιος, στο Τ.Ε.Σ. Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών.

Οι συμμετέχοντες στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια θα προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους αμισθί.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συγχαίρει θερμά τους  συναδέλφους που επιλέχθηκαν  και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

Source: Arta News

Previous Article

Κοινό Δελτίο Τύπου Επιμελητηρίου – Νοσοκομείου Αρτάς

Next Article

Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης Άρτας «Ο ΞΕΝΙΟΣ»

Σχετικά άρθρα