Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου  ILONET

Share:

Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13.00μ.μ. στο αμφιθέατρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου  ILONET.

Το έργο ILONET προωθεί την ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας. Σκοπός του δικτύου είναι να διαμοιράσει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις μεθοδολογίες, τα οργανωτικά μοντέλα και τις επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

Δικτυωμένες, εξωστρεφείς, δυναμικά αναπτυσσόμενες δομές μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθίστανται ικανότερες:

Α. Στο να απαντούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις για

  • Εφαρμογή
  • Κεφαλαιοποίηση
  • Μεταφορά των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας

που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα προς τις επιχειρήσεις και

Β. Στο να ωθούν στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

To ILONET αποτελεί το νέο εργαλείο που θα επιτρέψει στις υπάρχουσες δομές μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των Περιφερειών της Απουλίας (Ιταλία), της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων αφενός να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και αφετέρου να αναβαθμίσουν τον ρόλο και την παρουσία τους στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα Ερευνητικά Κέντρα στην Αγορά.

Ένας σημαντικός πυλώνας του έργου είναι η ενεργοποίηση ψηφιακών Υπηρεσιών δικτύωσης και συνεργατικότητας μεταξύ των φορέων της έρευνας και της αγοράς

Η τρέχουσα συνάντηση αφορά στην παρουσίαση και προώθηση της συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας ILONET.

Πρόκειται για μια φιλική στον χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα , η οποία επιτρέπει σε φυσικά και νομικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, να συνδιαλέγονται και να συναλλάσσονται με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρουσιάσει ο καθηγητής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, κ. Σπυρίδων Σιούτας. Μέλη της Ερευνητικής ομάδας τόσο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και από το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα αναδείξουν την πρόοδο και τις προοπτικές του έργου ILONET.

 

Σημείωση 

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.interreg-ilonet.eu/.

Source: Arta News

Previous Article

ILONET – Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασιών

Next Article

Γ.Σ. οι «Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας»

Σχετικά άρθρα