Εκδήλωση της ανπτυξιακής εταιρίας του επιμελητηρίου Άρτας

Share:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 στο χώρο του Επιμελητηρίου σχετικά με την ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης και επιδοτούμενα προγράμματα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας του διακρατικού έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION»  και με Ακρωνύμιο: «InClust» το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME“GREECE -ALBANIA 2014-2020”

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Μέλη της Θερμοκοιτίδας του έργου και λοιποίενδιαφερόμενοι (εν δυνάμει επιχειρηματίες, άνεργοι κλπ.). Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Ιωάννης Γκολομάζοςαπεύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στα κρίσιμα ζητήματα έλλειψης χρηματοδότησης επιχειρήσεων (υφιστάμενων και υπό σύσταση), τον αποκλεισμό των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων από τη δυνατότητα ευνοϊκού δανεισμού αλλά και για προτάσεις βιώσιμων επενδύσεων με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή του νομού μας. Επιπρόσθετα έκανε αναφορά στο πολύ σημαντικό έργο που προσφέρουν οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις της περιοχής και τόνισε την υποστήριξή τους από μελλοντικούς επενδυτές.

Ο κος Δημήτριος Φραντζήςαπό την Συνεταιριστική Τράπεζα ΗπείρουΔιευθυντής καταστήματος Άρτας έκανε μία λεπτομερή παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSIκαθώς και για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ που εξασφαλίζει ευνοϊκούς όρους δανεισμού για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Επίσης αναφέρθηκε στο ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στην εκδήλωση ο κος Βασίλειος Γκοτσούλιας από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Στέλεχος Τμήματος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ενημέρωσε μέσω Skypeγια το πρόγραμμα ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που παραμένει ενεργό έως  30/11/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Αναφέρθηκε στο ότι για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής γενικά στα προγράμματα ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο ή ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο ρευστότητας  που είναι ο EscrowAccount ,ενώ στα τρέχοντα προγράμματα οι πληρωμές γίνονται άμεσα εντός 15 ημερών, εφόσον έχουν αποσταλεί στον φορέα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο,στην υπάλληλο της Διαχειριστικής  για τον Νομό Άρτας κα Μπόκου Σοφία.

Τέλος η κα Χριστίνα Μανιφάβα ειδική συνεργάτης του Επιμελητηρίου Άρτας παρουσίασε εκτενώς τα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων και προγράμματα επιδότησης ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων που τρέχουν αυτή την στιγμή από τον ΟΑΕΔ.

Η εν λόγω συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση των μελών της θερμοκοιτίδας σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους ιδεών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη τόσο των υφιστάμενων όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεων του Νομού Άρτας.

 

Source: Arta News

Previous Article

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ: Σύνδεση Θεοδωριάνων – Μελισσουργών με σήραγγα

Next Article

Και μαθηματικά πρωταθλητής ο Ολυμπιακός… 2-1 τον ΟΦΗ

Σχετικά άρθρα