26η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Share:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ : «ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ» ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η μεταβατική εποχή μας χαρακτηρίζεται από ταχύτατες και βαθιές αλλαγές στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον με στοιχεία μιας παρατεταμένης κρίσης που απελευθερώνει ένα τεράστιο δυναμικό από ανασφάλεια, αδυναμία, περιθωριοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό, ανεργία, φτώχεια, ανισότητες, ανορθολογικότητα, αποσυλλογικοποίηση και εξατομίκευση.

Οι νέες  συνθήκες στερούν τους ανθρώπους από τις βασικές αρχές ανάπτυξης της υπόστασης τους, έχουν δημιουργήσει ένα έντονα ψυχοπιεστικό πλαίσιο  διαμόρφωσης των ανθρωπίνων σχέσεων και λειτουργούν ως πρόσφορο πεδίο για την αύξηση του φαινομένου κάθε είδους εξαρτητικών συμπεριφορών το οποίο είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση κοινωνικοοικονομικών, οικογενειακών, ατομικών, πολιτισμικών παραγόντων.

Στην Ελλάδα τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια περίπου έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο 75 Κέντρων Πρόληψης, από τον ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως μία προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της κατάχρησης από εξαρτησιογόνες ουσίες αρχικά και στη συνέχεια και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών όπως το διαδίκτυο, ο τζόγος, η διατροφή κ.α., σε τοπικό επίπεδο μέσα από μια οπτική ολιστικής προσέγγισης.

Απώτερος στόχος της πρόληψης σε μια εποχή παρατεταμένης κρίσης είναι η ενίσχυση της   κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των  δεσμών της κοινότητας, η συνειδητοποίηση της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης και η ανάληψη δράσης. Οι παρεμβάσεις  πρόληψης στοχεύουν στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση για ότι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας, στην συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης των αιτιολογικών παραγόντων που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και την σημασία των ατομικών και συλλογικών προσπαθειών.

Καθώς τα προγράμματα πρόληψης έχουν έναν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με κοινοτική προσέγγιση, σχεδιάζονται δράσεις πολυεπίπεδες και πολυεστιακές με έμφαση στην συνεργασία  όλων (από κάθε θέση και ρόλο) για την κατάκτηση της ζωής που μας αξίζει.

Η 26η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί περισσότερο μια αφορμή  για όλους μας να αναδείξουμε συντονισμένα τους προβληματισμούς, τα νέα δεδομένα και τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

 

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Source: Arta News

Previous Article

ΠΟΑ – Τετάρτες Ιουνίου – Ποδηλατοβόλτες

Next Article

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Σχετικά άρθρα