Επιμελητήριο Άρτας: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας

Share:

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Γιάννης Γκολομάζος και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας  είχαν χθες στις 03-03-2020 στα γραφεία της Περιφέρειας συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη με θέμα  τα τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ο κ. Γκολομάζος επιπλέον σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε με τον Περιφερειάρχη εξέθεσε τις απόψεις του για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στην Άρτα όπως περιγράφονται στην παρακάτω επιστολή την οποία παρέδωσε.

Θέμα: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας –Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Στο πλαίσιο της από 05/04/2017 Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας εκπονήθηκε, ολοκληρώθηκε και παρελήφθη, με τη συνεργασία Δήμου και Επιμελητηρίου, η εργασία «Σύνταξη φακέλου Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας». Μετά από την μελέτη των παραδοτέων της εργασίας προκύπτει η δυνατότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο εναλλακτικές θέσεις συνολικής επιφάνειας 250 στρ. περίπου στην περιοχή «Κρικούκια Αμμοτόπου».

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τη συνέχιση των προσπαθειών μας, χρειαζόμαστε αναθεώρηση του περιεχομένου και του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συμφωνηθεί. Ιδίως επισημαίνεται ότι απαιτείται η τροποποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των δράσεων που σ’ αυτήν περιγράφονται για τους εξής σαφείς και εκ του νόμου επιβαλλόμενους λόγους:

 1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που περιγράφεται ως ένα εκ των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης, μπορεί να εκπονηθεί αφού ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως και μόνο τότε μπορεί να εκπονηθεί η Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης, η οποία κατά το νόμο συνιστά τη συνθετική αποτύπωση και περιγραφή των έργων υποδομής που έχουν μελετηθεί.
 2. Κάθε περιγραφή σχετική με τη βιωσιμότητα του έργου έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη προϋπολογισμού της επένδυσης που με τη σειρά του μπορεί να καταρτιστεί εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες των έργων υποδομής.
 3. Η λήψη των αποφάσεων για την αξιοποίηση της δημοτικής έκτασης (διασφάλιση έκτασης ΕΠ) αλλά και η συμμετοχή των οργανισμών μας (Δήμος – Επιμελητήριο) στο Φορέα Υλοποίησης του Πάρκου, προϋποθέτουν την εκπόνηση θεματικών μελετών βιωσιμότητας αλλά και παραγωγή άλλων στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τις υπερκείμενες αρχές. Και αυτά τα στοιχεία είναι πρωτίστως οικονομικά και μπορούν να παραχθούν μόνο εάν ο προϋπολογισμός του έργου είναι γνωστός.

Συμπερασματικά, η περιγραφή των διεργασιών και των παραδοτέων που συνιστούν τα περιεχόμενα του έργου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ηπείρου, με τίτλο «Προετοιμασία Φακέλου για την δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) στο Νομό Άρτας», θα πρέπει να διατυπωθούν με την τυπική ορθότητα και τη διαδοχικότητα παραγωγής τους, όπως ο νόμος ορίζει.

Για την συνέχιση των προσπαθειών των φορέων μας πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση δημόσιας σύμβασης για αυτό το σκοπό. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι:

Α) Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (ProjectManagement) για την οργάνωση της διαδικασίας, την επίβλεψη και παρακολούθηση των διεργασιών και την εκπόνηση όλων των σχετικών παραδοτέων που απαιτούνται για την κατάρτιση πλήρους φακέλου, με εξαίρεση τις τεχνικές μελέτες. Τα κύρια στοιχεία – παραδοτέα του έργου αφορούν σε υπηρεσίες υποστήριξης για την ίδρυση του Φορέα (σχέδιο καταστατικού, μετοχολόγιο, διαπραγματεύσεις κ.λπ.), στην παραχώρηση της δημοτικής έκτασης, στη λήψη όλων των αναγκαίων εγγράφων και εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, στη σύνταξη του Κανονισμού Διαχείρισης, στην τεκμηρίωση της Μελέτης Χωροθέτησης και της Μελέτης Τεχνικής Οργάνωσης, στον έλεγχο, τον συντονισμό και την εποπτεία κατά την εκπόνηση όλων των τεχνικών μελετών, με σκοπό την εφαρμογή των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για Επιχειρηματικά Πάρκα σε συνδυασμό με την υπόδειξη κανόνων “valueengineering”, την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών βιωσιμότητας για τη συμμετοχή των οργανισμών (Δήμος – Επιμελητήριο) στο Φορέα Υλοποίησης και την κατάρτιση της Μελέτης Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας που απαιτείται για την πληρότητα του Φακέλου, μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.

Β) Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως κάτωθι:

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (επίγεια αποτύπωση)
 • ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • ΣΤΑΤΙΚΗ
  • Η/Μ

Με βάση τα προηγηθέντα στοιχεία, η τροποποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης, θα πρέπει να συνοδευτεί και από τροποποίηση του προϋπολογισμού της.

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Είμαστε στη διάθεση σας για να προχωρήσουμε από κοινού, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας, που τόσο ανάγκη έχει η οικονομία της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Άρτας

 

 

Γκολομάζος Γιάννης

Source: Arta News

Previous Article

Βιώσιμη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών

Next Article

ΠΡΕΒΕΖΑ-Φόβοι για νέο «Μάτι» στη παραλία Λουτσας

Σχετικά άρθρα