Στην Άρτα το Ελληνο-Ιταλικό σεμινάριο για τη βιώσιμη διαχείριση των ακτών

Share:

Από την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 θα διεξαχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Άρταςτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» που έχει ως αντικείμενοτην επιμόρφωση 20 φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Τα σεμιναριακά μαθήματα  αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των ακτών με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τα πλαστικά απορρίμματα, την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές, και την ανακύκλωση καθώς και σε συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και παρακολούθησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διοργανώνεται από το  Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο της Ιταλίας,στα πλαίσια του έργου RECO.RD – REcyclingStrategiesfortheCOastalSustainableWasteManagementtowardsR&DInnovation.

Το έργο RE.CO.RD ανήκει στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» και συμμετέχουν τρείς Δήμοι, ο Δήμος Otranto – Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος SantaCesareaTerme, και ο Δήμος Λευκάδας και δύο Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο του Salento.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 10 φοιτητές από την Ελλάδα και 10 φοιτητές από την Ιταλία,οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων, και κυρίως των πλαστικών, σε παράκτιες περιοχές

Ο Διευθυντήςτου Εργαστηρίου
Χρυσόστομος Στύλιος

Καθηγητής

Source: Arta News

Previous Article

Μεγάλο «διπλό» στη Ναύπακτο για την Αναγέννηση!

Next Article

Στερνό αντίο στην Κική Δημουλά (και κάποιοι προβληματισμοί για την ποίηση στην εποχή μας)

Σχετικά άρθρα