Επίσκεψη της Ν. Κεραμέως στο τμήμα Πληροφορικής του Π.Ι.

Share:

Στα πλαίσια της επίσκεψής της στο νομό Άρτας, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, επισκέφθηκε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του τμήματος και ιδιαίτερα για το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής.

Η Υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για εκπαιδευτικά θέματα με τον Κοσμήτορα του τμήματος, καθ. Ευριπίδη Γλαβά, ο οποίος αναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς στόχους,τις ερευνητικές δραστηριότητες καιτα Ερευνητικά Εργαστήρια του τμήματος. Στη συζήτηση ήταν παρόντες οι καθηγητές  Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σταύρος Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το ενδιαφέρον της κας Κεραμέως στράφηκε στην έντονη ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής. Ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου, αναφέρθηκε στα καινοτόμα έργα σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την επιχειρηματικότητα , το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την υγεία, που υλοποιούνται από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου, η οποία αποτελείται από καθηγητές, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Ο κος Στύλιος παρουσίασε ειδικότερα τα ερευνητικά έργα που υλοποιεί το Εργαστήριο, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και τεχνολογίας καθώς αφορούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση(Industry 4.0). Συγκεκριμένα, το έργο TIPHYS (Erasmus +)στοχεύει στο σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς για φοιτητές διδακτορικού επιπέδου. Το έργο NEWMETRO(Erasmus +)έχει ως στόχο να  εντοπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της Μηχανοτρονικής και να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που θα προάγει δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0), στην οποία στοχεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τις ανάγκες εκπαίδευσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκεαπό την κα. Υπουργό, στην έρευνα που διεξάγει το  Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης Βιομηχανικών Διδακτορικών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο, στα πλαίσια του έργου GIENAHS (Erasmus +).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον καθηγητή κ. Στύλιο στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας(VR) που έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Source: Arta News

Previous Article

Προβολή ταινίας «ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΣΙΡ» (2008)

Next Article

Παρουσίαση βιβλίου «…της Μουσιώτισας των πυρών και των κυμάτων»

Σχετικά άρθρα