Πολιτιστικός Σύλλογος art.A

Share:

Η Φωτογραφική Ομάδα art.A’s Φ.Ο.Α. ανήκει πλέον ως φωτογραφικό τμήμα στο νεοσύστατο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Άρτα Πολιτιστικό Σύλλογο art.A. Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 με την υπ’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή Σωματείου του Ειρηνοδικείου Άρτας αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ art.A» και το διακριτικό τίτλο «art.A» με έδρα την Άρτα. Στο από 16-09-2019 καταστατικό του ορίζονται ο σκοπός, η εγγραφή , η αποχώρηση και διαγραφή των μελών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, τα όργανα (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή), οι όροι λειτουργίας και η παύση της Διοίκησης, η αντιπροσώπευση του Συλλόγου, οι αρχαιρεσίες, οι πόροι του, η τροποποίηση του καταστατικού, η διάλυση του και γενικά η λειτουργία του. Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1. Ο σεβασμός, η έρευνα, η μελέτη, η διάσωση, η παρουσίαση, η διατήρηση, η προαγωγή, η διάδοση και η προώθηση της επιστημονικής, καλλιτεχνικής, ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας των πολιτιστικών στοιχείων της παράδοσης των πόλεων και της υπαίθρου και γενικά κάθε μορφής πολιτισμού. 2. Η πνευματική, ηθική‚ μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση και ανάπτυξη των μελών του Συλλόγου, η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αγάπης, πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης,
συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ τους απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν τον Σύλλογο και να τον οδηγήσουν σε συρρίκνωση, αφάνεια και διάλυση. Ένα από τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι: 1. Η λειτουργία Φωτογραφικής Ομάδας-τμήματος με τίτλο «Φωτογραφική Ομάδα art.A’s» και διακριτικό τίτλο «Φ.Ο.Α.» για την εκμάθηση, εφαρμογή, εξάσκηση, παρουσίαση και διάδοση θεωρητικά, πρακτικά και βιωματικά της τέχνης της φωτογραφίας και της γνώσεως της εικόνας, ως κώδικα επικοινωνίας, διά της προσωπικής αναπτύξεως του ατόμου.
Για την Φ.Ο.Α.
Βήχας Χρίστος

Source: Arta News

Previous Article

Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας προβολή της ταινίας “NEBRASKA” (2013)

Next Article

Μεταγραφική «βόμβα» με επιστροφή Κ. Καζναφέρη στην Αναγέννηση!

Σχετικά άρθρα