Επιμελητήριο Άρτας: Επιχειρηματικό Πάρκο

Share:

Όπως όλοι γνωρίζετε εδώ και δεκαετίες ψάχνουμε όλοι να βρούμε χώρο για την δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου. Ο νομός μας είναι ο τελευταίος στην Ελλάδα που δεν έχει.

Η πρώτη περιοχή που εξετάσθηκε ήταν η θέση «Λιβάδια» της τοπικής κοινότητας Καλαμιάς.

Μια άλλη περιοχή που εξετάσθηκε παλαιά από το Επιμελητήριο ήταν στο Κομπότι.

Μια Τρίτη περιοχή ήταν στον δρόμο του Πασά και άλλες ακόμη περιοχές που έψαχνε το Επιμελητήριο για την χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα σήμερα για τα συμπεράσματα.

Μετά από προσπάθεια του Δήμου και του Επιμελητηρίου βρέθηκε τελικά ο χώρος για την εγκατάσταση του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Με την αριθμ. 2/2016 ομόφωνη απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αμμοτόπου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της λαϊκής συνέλευση που είχε πραγματοποιηθεί στις 21-3-2016, είχε  παραχωρηθεί η έκταση στη θέση «Κρικούκια» για την κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου.

Απόφαση η οποία ανανεώθηκε στις 29-12-2019 που πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της Κοινότητας και συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι ο χώρος αυτός έχει δοθεί για την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου του Νομού Άρτας, με την σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας και οι κάτοικοι επιθυμούν την επίσπευση των ενεργειών για την δημιουργία του που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ήδη υποβαθμισμένης περιοχής μας.

Και τώρα που βρισκόμαστε;

Με την ανάληψη της διοίκησης του Επιμελητηρίου το Δεκέμβριο του 2017 ξεκινήσαμε να υλοποιήσουμε την «Προγραμματική σύμβαση προετοιμασίας φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας/ καταλληλότητας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο Νομό Άρτας σε έκταση του Δήμου Αρταίων».

Στις 9-7-2018 υπεγράφη η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την «σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας» με την ανάδοχο εταιρεία.

Η εργασία «σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας» εκπονήθηκε, ολοκληρώθηκε και παρελήφθη οριστικά το Μάρτιο του 2019, με τη μεταξύ μας συνεργασία.

Μετά από την μελέτη των παραδοτέων της εργασίας προκύπτει η δυνατότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο εναλλακτικές θέσεις στην περιοχή «Κρικούκια Αμμοτόπου».

Συμπερασματικά και μέχρι σήμερα, οι Φορείς μας έχουν δαπανήσει σημαντικό χρόνο και χρήματα και μπορούν πλέον να πάνε στο επόμενο στάδιο τελικών επιλογών και αποφάσεων.

Και τώρα τι κάνουμε;

Μετά από την μελέτη των παραδοτέων της εργασίας αποφασίστηκε η συνέχιση των προσπαθειών των φορέων μας για την ανάπτυξη διχωρικού Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο διακριτές θέσεις στη ίδια περιοχή (Κρικούκια Αμμοτόπου).

Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, στις δύο εν λόγω θέσεις, όπου οι μείζονες εκτάσεις τους ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου είναι αντικείμενο επόμενου σταδίου, αφού προηγηθεί περεταίρω εξονυχιστικός έλεγχος και εξέλιξη των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, με σκοπό τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τη συνέχιση των προσπαθειών μας, χρειαζόμαστε αναθεώρηση του περιεχομένου και του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συμφωνηθεί. Ιδίως επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του περιεχομένου της Προγραμματικής σύμβασης, καθώς δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των δράσεων που σ’ αυτήν περιγράφονται για τους εξής σαφείς και εκ του νόμου επιβαλλόμενους λόγους:

  1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που περιγράφεται ως ένα εκ των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης, μπορεί να εκπονηθεί αφού ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως και μόνο τότε μπορεί να εκπονηθεί η Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης, η οποία κατά το νόμο συνιστά τη συνθετική αποτύπωση και περιγραφή των έργων υποδομής που έχουν μελετηθεί.
  2. Κάθε περιγραφή σχετική με τη βιωσιμότητα του έργου έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη προϋπολογισμού της επένδυσης που με τη σειρά του μπορεί να καταρτιστεί εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες των έργων υποδομής.
  3. Η παραχώρηση της δημοτικής έκτασης αλλά και η συμμετοχή των οργανισμών μας (Δήμος – Επιμελητήριο) στο Φορέα Υλοποίησης του Πάρκου, προϋποθέτουν την εκπόνηση θεματικών μελετών βιωσιμότητας αλλά και παραγωγή άλλων στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τις υπερκείμενες αρχές. Και αυτά τα στοιχεία είναι πρωτίστως οικονομικά και μπορούν να παραχθούν μόνο εάν ο προϋπολογισμός του έργου είναι γνωστός.

Η τροποποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης θα πρέπει να συνοδευτεί και από τροποποίηση του προϋπολογισμού της (μας το είχε υποσχεθεί η Περιφέρεια). Νέο ΕΣΠΑ.

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω, απαιτείται η κατάρτιση μίας και ενιαίας δημόσιας σύμβασης, με ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά και με περιεχόμενο (α) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης απόλυτης εξειδίκευσης και (β) τεχνικές μελέτες πολλών και σύνθετων έργων υποδομής που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου μεγάλου έργου, με βασικό κριτήριο την οικονομία στο σχεδιασμό του.

Κυρίες και Κύριοι είμαστε στη διάθεσή σας για να προχωρήσουμε από κοινού, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας, που τόσο ανάγκη έχει η οικονομία της περιοχής μας. Για την εξέλιξη της συζήτησης και μέχρι την ολοκλήρωση των προσπαθειών μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στην παραγωγή του τελικού κειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, όπου και θα καταχωρηθούν οι ανάλογες προβλέψεις για τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τους ρόλους που θα αναλάβει κάθε μέρος της συμφωνίας μας.

 

 

ΑΡΤΑ 3-1-2020

 

Γιάννης Γκολομαζος

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Άρτας

Source: Arta News

Previous Article

Η εγκατάσταση προσφύγων και οι οπτικές αντιμετώπισής της

Next Article

Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από τον Καραϊσκάκη, 3-0 την Κέρκυρα!

Σχετικά άρθρα