Ενίσχυση δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

Share:

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετείχαν στην 4η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου BalkanMed INNOVA, Βαλκανο-Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του προγράμματος «INTERREG Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 07-08 Νοεμβρίου 2019 στα Τίρανα, Αλβανία, παρουσία εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου. Ο Συντονιστής του έργου καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος παρουσίασε τις δράσεις του έργου και καθόρισε τα επόμενα στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Στα πλαίσια του έργου θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά μαθήματα για την επαγγελματική κατάρτιση σε  4 οικονομικούς τομείς στρατηγικής σημασίας που δραστηριοποιείται το έργο: Τουρισμός &  Πολιτιστική Κληρονομιά, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και  Αγροτοδιατροφικός τομέας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικτυακών μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Επιπρόσθετα, προβλέπονται δράσεις καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων με απώτερο στόχο τη δικτύωση επιχειρήσεων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στον ιστότοπο του έργου (http://www.balkanmed-innova.eu/). Όσοι παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα, θα μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε θέματα επιχειρηματικότητας, να υποβάλλουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο και να διαγωνιστούν για τα βραβεία επιχειρηματικότητας.

Οι τρείς (3) πιο καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από την Περιφέρεια Ηπείρου θα βραβευθούν και θα ενισχυθεί η δημιουργία της νέας επιχείρησής τους μέχρι το ποσό των  4.000 €.

Source: Arta News

Previous Article

κινηματογραφική Λέσχη Άρτας: «Το Μίσος»

Next Article

Ψήφισμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχετικά άρθρα