Περιφερειακό Επιμελητηριακό  Συμβούλιο Ηπείρου

Share:

Υπέρ της ίδρυσης Αγροτικού Τμήματος εντός εκάστου Επιμελητηρίου τάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού  Συμβουλίου Ηπείρου, κατά την 5η συνεδρίαση του Οργάνου, που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα.

Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, η ίδρυση αγροτικού τμήματος θα πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του απλού αγρότη από την αγροτική επιχείρηση, οι αποζημιώσεις να συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά και να εξεταστεί ο αριθμός μελών, που θα απαιτηθεί για την ίδρυση αγροτικού τμήματος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση στο τμήμα αυτό, θα μπορούν να εγγράφονται όλοι οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, όπως αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι κ.λπ.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Ιωάννης Γκολομάζος  επισήμανε πως ήδη το Επιμελητήριο Άρτας έχει λάβει μια πρώτη απόφαση για την ίδρυση αγροτικού τμήματος, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση και άρα στην καλύτερη προώθηση των τοπικών προϊόντων. Ταυτόχρονα όπως είπε, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ενδελεχώς για δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και να μετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις, έχοντας τη συνδρομή των Επιμελητηρίων.

Ο κ. Γκολομάζος συμφώνησε εξάλλου, με την πρόταση για δημιουργία ενιαίου τουριστικού φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, με τρόπο ώστε όλες οι περιφερειακές ενότητες να προβάλλονται ισότιμα και η συμμετοχή στις εκθέσεις να συναποφασίζεται. Επισήμανε μάλιστα, πως θα πρέπει να αναληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνουν την συνεργασία όλων των Επιμελητηρίων για θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

Σε ότι αφορά το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, που απασχολεί μέλη τωνΕπιμελητηρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΗ συντάχθηκε με την πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να μην παρατηρούνται φαινόμενα καταβολής τελών σε δύο και τρεις φορείς πνευματικών δικαιωμάτων.

Source: Epirus

Previous Article

Αναγέννηση. Η ώρα των φιλάθλων έφτασε !

Next Article

31η Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Ηπείρου

Σχετικά άρθρα