Δράσεις Ανακύκλωσης από το Παν. Ιωαννίνων και το Δ. Λευκάδας

Share:

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων – ΕΓΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε από κοινού με ερευνητές του εργαστηρίουστην 3ησυνάντησηεταίρων του έργου RE.CO.RD.στη SantaCesareaTerme της Ιταλία,στις 18 και 19 Ιουλίου 2019,με θέμα τηνοργάνωση ειδικών δράσεων για την Ανακύκλωση καιτη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Ακτές.

Τη διοργάνωση επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης έχουν αναλάβει το ΕΓΕΠσε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, Έλληνες εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου RE.CO.RD., στοχεύοντας στην περιβαλλοντικήενημέρωσηκαι ευαισθητοποίησητων πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων, την πρόληψη στη δημιουργία πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσες και στις ακτές και την ανακύκλωση. Στις 7 και 8 Αυγούστου 2019 τρεις επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθούν, στις παραλίες Κάθισμα,Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι.Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επιδεικτικήδράση ανακύκλωσης στην παραλία Κάθισμα, τοδιάστημα 11.00 – 15.00 και τηνίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη επιδεικτικήδράση ανακύκλωσης στην παραλία ΆγιοςΝικήτας, τοδιάστημα 16.30 – 20.30. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επιδεικτικήδράση ανακύκλωσης στην παραλία Πόρτο Κατσίκι, τοδιάστημα 11.00 – 15.00.

Οι δράσεις ανακύκλωσης με τον τίτλο «Εδώ ανακυκλώνουμε» θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ΈργουRE.CO.RD. «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», πουανήκει στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020». Το έργο αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο, μέσα από τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασίαΕλλάδας και Ιταλίας, στοχεύει στο να διευκολύνει την καθιέρωση φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση τωνπλαστικών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Γνώσης& Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

contact@kic.uoi.grκαι 2681050234

Source: Arta News

Previous Article

Η καταστροφή στη Σιβηρία δεν είναι τόσο μακρινή

Next Article

Συμμετοχές για τον αγώνα «Στη σκιά του Κριάκουρα»

Σχετικά άρθρα