Στις Βρυξέλλες η 2ηΣυνάντηση Εταίρων του έργου NEWMETRO για τη Μηχανοτρονική

Share:

Ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε στη 2η συνάντηση εταίρων του έργου NEWMETRO –embeddiNgkEtsandWorksbasedlearningintoMEchaTROnicprofile, που έλαβε χώρα στις 4 και 5 Ιουλίου 2019 στις Βρυξέλλες. Η Μηχανοτρονική αποτελεί συνδυασμό των επιστημώντης Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής και αναγνωρίζεται ως ένας από τους διαθρωτικούς παράγοντες για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Το έργο NEWMETROέχει ως στόχο να διαπιστώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της Μηχανοτρονικής και να σχεδιαστεί ένα κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς. Η βασική επιδίωξη είναι να περιγραφεί και να υιοθετηθεί το εκπαιδευτικό μοντέλο που θα προάγειδεξιότητες οι οποίες θα οδηγήσουν σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0),στην οποία στοχεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τις ανάγκες εκπαίδευσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου (από επτάΕυρωπαϊκέςχώρες ήτοι: Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Ισπανία), όπου παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκώνπου πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια τέθηκαν οι προτεραιότητες εκπαίδευσης στη μηχανοτρονική με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών πλατφορμών.

Το έργο NewMetroανήκειστηνκατηγορίαπρογραμμάτωνErasmus+ KA2: Cooperationforinnovationandtheexchangeofgoodpractices – SectorSkillsAlliances”και οι δράσεις του έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της απασχόλησης με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στον τομέα της Μηχανοτρονικής. Συγκεκριμένα, αναμένεται η ενεργός συμμετοχή νεργφορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως υπουργεία και περιφέρειεςκαι ενθάρρυνση της συασίας τους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετοχή των νέων σε προγράμματα κατάρτισης υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης στη Μηχανοτρονική, σε έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, και τέλος, σχεδιασμόενόςσυστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Source: Arta News

Previous Article

Συνάντηση Φιλαρμονικών Παρασκευή 19 Ιουλίου

Next Article

Συμπεράσματα από τις βουλευτικές εκλογές

Σχετικά άρθρα