Επιμελητήριο Άρτας: Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου INNO.TRITΙON

Share:

Το Επιμελητήριο Άρτας συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος στο έργο “INNO.TRITION – Καινοτόμος χρήση προϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων για την παραγωγή βιοενεργών ζωοτροφών – «Innovativeuseofolive, wineryandcheesewastebyproductsinanimalnutritionfortheproductionoffunctionalfoodsfromanimals», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και των  Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Το Επιμελητήριο Άρτας στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την Εναρκτήρια Συνάντηση (KickoffMeeting)του Έργου στην Άρτα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, ώρα 18:00 – 20:15 και την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30 – 16:00 στο κτίριο του Επιμελητήριου Άρτας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Άρτας και όλων των εταίρων του έργου που είναι το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα από την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο τουAldoMoroτου Bariκαι το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας -NationalResearchCouncil-InstituteofSciencesofFoodProduction (ISPA) από την Ιταλία.

Το Έργο αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση των δύο χωρών (Ελλάδας – Ιταλίας) να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μαζικά βιομηχανοποιημένων παραγόμενων προϊόντων (ελιά, κρασί, τυροκομικά προϊόντα) στη διατροφή των ζώων για την παραγωγή βιοενεργών συστατικών ζωοτροφών και λειτουργικών τροφίμων με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Βασικός στόχος του έργου είναι να παράγει υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφές χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλού κόστους (από τα απόβλητα) με καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας αφενός την τοπική αγροτοβιομηχανία πιο ανταγωνιστική και αφετέρου αναβαθμίζοντας το περιβάλλον μέσα από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση και αξιοποίηση των αποβλήτων) των εμπλεκόμενων βιομηχανιών.

Το Έργο INNO.TRITIONαποτελείται από τέσσερις Ενότητες Εργασιών (Ε.Ε.). Επιπλέον των Δράσεων Διαχείρισης (Ε.Ε. 1) & Διάχυσης του Έργου (Ε.Ε. 2), στο πλαίσιο της τρίτης Ενότητας Εργασίας διερευνώνται η χημική σύνθεση, οι μέθοδοι συντήρησης, η θρεπτική αξία και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων στις ζωοτροφές, ενώ στο πλαίσιο της Ε.Ε. 4 (Διασυνοριακό Επιχειρησιακό Σχέδιο, Δικτύωση και Κατάρτιση) καλύπτονται πτυχές που σχετίζονται με τη σκοπιμότητα της χρήσης τέτοιων αποβλήτων, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας που συνδέουν την επιστημονική κοινότητα με τους παραγωγούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας, στον υπερσύνδεσμο http://www.e-artas.gr/arta/shared/index.jsp?context=101&js=1ή να επικοινωνήσουν με την κα Χριστίνα Μανιφάβα, E-mail: manifava@e-artas.gr, T:+302681028728

Source: Arta News

Previous Article

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2019

Next Article

Μουσικό Σχολείο Άρτας Αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών

Σχετικά άρθρα