«FREE Ελεύθεροι –Δεν υπάρχει Μέλλον χωρίς Μνήμη»

Share:

Επίσκεψη στους τόπους της μνήμης με συμμετοχή από την Άρτα

Hαστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artifactoryβρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή της ως εταίρος στο διεθνές έργο «FREE Ελεύθεροι –Δεν υπάρχει Μέλλον χωρίς Μνήμη» (FREE- noFutuREwithoutremembrance), συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σκέλους 1 του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»,Ευρωπαϊκή μνήμη. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιήσει μια διεθνή κατασκήνωση εργασίας (workcamp)  από τις 12 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2019 στο Κομμένο, με τη συμμετοχή και υποστήριξη του Μορφωτικού Συλλόγου Κομμένου και του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Αντιπροσωπεία των Ιταλών εταίρων θα παραστεί στην 74η επέτειο  από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, μέρος της εκπαιδευτικής συνάντησης  που οργανώνει κάθε χρόνο η ιταλική ένωση πρώην απελαθέντων σε ναζιστικάστρατόπεδα (ANED) για πάνω από 800 Ιταλούς μαθητές και φοιτητές.Στο φετινό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα γίνει από τις 3 έως τις 5 Μάιουθα συμμετέχει κι οεθελοντής της Artifactory Δημήτρης Λάμπρου, από την περιοχή της Άρτας με την υποστήριξη της επιχορήγησης STEP του EuropeanCulturalFoundationκαι της Compagnia di SanPaolo. Στο ταξίδι αυτό θα παρακολουθήσει τη την τελετή και την επίσκεψη σε τόπους της μνήμης, μαζί με μαθητές και φοιτητές από την Ιταλία. Θα τεκμηριώσει τα γεγονότα και τους ιστορικούς τόπους για να δημιουργήσει μια πολυμεσικήεμπειρία που θα παρουσιάσει στην διεθνή κατασκήνωση εργασίας (workcamp) στο Κομμένο, τον Αύγουστο.

To«FREE Ελεύθεροι –Δεν υπάρχει Μέλλον χωρίς Μνήμη» υλοποιείται από τη κοινωνική συνεταιριστική CooperativasocialeTempoperl’infanzia από την Ιταλία σε συνεργασία με εννέα φορείς από πέντε χώρες: από την Ιταλία ο Δήμος του Μιλάνου, η ANED (Εθνική ένωση των απελαθέντων στα ναζιστικά στρατόπεδα, η ANPI, το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, από την Αλβανία η  οργάνωση DoraEtPajtimit, και το Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών ISSH , από την Αυστρία η  βιεννέζικη πολιτιστική κολεκτίβα TWOF2 + DAS COLLECTIV, από την Κροατία η αστική μη κερδοσκοπική KUMS – SKWHAT και από την Ελλάδα η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ARTIFACTORY.

To«FREE Ελεύθεροι –Δεν υπάρχει Μέλλον χωρίς Μνήμη» εφαρμόζει μονοπάτια ενεργού συμμετοχής στα κοινά για τους πολίτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το  κοινό. Οι στόχοι του είναι: πολιτιστικοί και ιστορικοί – να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων και την ικανότητα να διαβάσουμε κριτικά τι συμβαίνει στο παρόν, προκειμένου να διαμορφωθούν ερμηνευτικές υποθέσεις του σύγχρονου κόσμου,  κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι – να αναπτυχθούν μαθησιακές διαδρομές ξεκινώντας από την άμεση εμπειρία και να ενισχυθεί η αίσθηση της συμμετοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. To FREE έχει επίσης ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο που εργάζεται για τη  μνήμη ως κοινότητα, από διαφορετικά θέματα με διαφορετικά εργαλεία, δεξιότητες και δραστηριότητες.

Λίγα λόγια για την Artifactory

ΗArtifactory είναι ένας πολυδύναμος και ευέλικτος σύνδεσμος που λειτουργεί σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και προσβλέπει μια κοινωνία με γνώμονα τον πολιτισμό. Επιδιώκει να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική αξία του πολιτισμού και των τεχνών μέσω εμπειριών από πρώτο χέρι με ακροατήρια σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΣτηνArtifactory θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά και τις τέχνες ως τον κύριο μοχλό για την κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση των πολιτών και την εξέλιξη νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η Artifactoryαποσκοπεί: στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το κοινωνικοοικονομικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνών, στην αξιοποίηση του δυναμικού του πολιτισμού και των τεχνών ως κύριου μέσου για την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων, στην τόνωση πολιτιστικών έργων, πρωτοβουλιών και επενδύσεων, στην συμμετοχή και εμπλοκή των κοινοτήτων και της νεολαίας σε επίπεδο βάσης στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της κληρονομιάς, στην υποστήριξη των κοινωνιών και των νέων, ώστε να ανακαλύψουν το τοπικό τους δυναμικό πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για ενδογενή ανάπτυξη, στην μετάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς στους νέους και στην δημιουργία και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τις φωνές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Artifactoryστο www.artifactory.eu

Source: Arta News

Previous Article

12/05 Βουραϊκός: Στο δρόμο του Οδοντωτού

Next Article

ΚΛΑΡΤ “Η γλώσσα της πεταλούδας”

Σχετικά άρθρα