Το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής στην 6η Έκθεση Patras IQ 2019

Share:

sdr

Στην 6ηέκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “PatrasIQ 2019” συμμετείχε και φέτος το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων – ΕΓΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης και σημειώνοντας μεγάλη επισκεψιμότητα. Η ετήσια Έκθεση Patras lnnovation Quest,πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 12-14 Απριλίου 2019, και έχει στόχο να αναδείξει τις τεχνολογίες και καινοτομίες που δημιουργούνται στην Δυτικής Ελλάδα.

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του ΕΓΕΠ και οι συνεργάτες του παρουσίασαν τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου που αφορούν τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προηγμένων ευφυών διαδικτυακών συστημάτων και πολυμεσικών εφαρμογών στηνΕύκαμπτη Πληροφορική, στηνΥπολογιστική Νοημοσύνη,στην Γεωπληροφορική,στηνΠληροφορική Περιβάλλοντος και στα Ευφυή Συστήματα.

Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες του ΕΓΕΠ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μέσα από νέα έργα σχετικά με την εκπαίδευση& επιμόρφωση, την καινοτομία& τις επιχείρησεις,το περιβάλλον, τον τουρισμό &τον πολιτισμό,τις διατροπικές μεταφορές και την υγεία.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών συγκέντρωσαν τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιεί το Εργαστήριοστον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως το έργοTIPHYS που αφορά τη Βιομηχανία 4.0, το οποίο θα υιοθετήσει σύγχρονες στρατηγικές μάθησης και θα αξιοποιήσει καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας ΤΠΕ και το έργο GIENAHS που στοχεύει στη οργάνωση Διδακτορικών σπουδών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε  το έργο NEWMETROπου στόχο έχει τον σχεδιασμό, τον καθορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα οδηγήσουνσε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0).

Όσο αφορά, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις το ενδιαφέρον των επισκεπτώνπροσέλκυσετο έργο BalkanMed INNOVA που έχει ως στόχο τη δημιουργία Βαλκανο – Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας για την εκπαίδευση νέων και την ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και την τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Παράλληλα, άλλα δύο έργα που παρουσιάστηκαν και αφορούν το περιβάλλον και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισής του είναι το έργο ECOPORTIL για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας σε λιμένες και τις παράκτιες περιοχές τους. Επίσης, αναδείχθηκαν οι δράσεις του έργουRE.CO.RD που αφορά καινοτόμες στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές.

Επιπρόσθετα, όσο αφορά την σχεδίαση και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την προβολή πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου παρουσιάστηκε το έργο QNeST που προωθεί την πολιτιστική κληρονομιά και τον αειφόρο τουρισμό των περιοχών Αδριατικής – Ιονίου και την προσβασιμότητάτους.

Ακόμη, στην έκθεση προβλήθηκε το έργο«Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου», που αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στον ποταμό Άραχθο.

Όσο αφορά τα πληροφοριακά συστήματα για διατροπικές μεταφορές το ΕΓΕΠ παρουσίασε το έργο INTER-PASS που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις διατροπικές συνδυασμένες μεταφορές μεταξύ λιμανιών και αεροδρομίων με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής.

Τέλος, σημαντικό ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκέντρωσε το νέο έργο TRACKMYHEALTH«Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ηλικιωμένων, ατόμων με προβλήματα υγείας και μοναχικών εργαζομένων με την αξιοποίηση Φορέσιμων Συσκευών και Αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης» που εστιάζει στην σχεδίαση μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα αλλά και μιας πλατφόρμας στο διαδίκτυο αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης ατόμων, συνεισφέροντας στην τηλειατρική για την υποστήριξη των ηλικιωμένων.

Source: Arta News

Previous Article

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεπής στην επιβράβευση της Νέας Γενιάς

Next Article

Η σταύρωση της μάνας του π. Δημητρίου Μπόκου

Σχετικά άρθρα