Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Clusters Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας

Share:

Η επιλογή μας να ξεκινήσουμε τις δράσεις του έργου «InClust – Τοπικά πολιτιστικά clusters& Θερμοκοιτίδες Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του Πολιτισμού/Τουρισμού & της Λαϊκής Παράδοσης» με την διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για Clusters Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο Επιμελητήριο Άρτας δικαιώθηκε απόλυτα. Ευχαριστούμε τους δεκάδες συμμετέχοντες οι οποίοι συνέβαλλαν στον κοινό προβληματισμό με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εισηγητές, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και μοιράστηκαν μαζί μας τις γνώσεις, τις εμπειρίες τους αλλά και τις καινοτόμες προτάσεις τους. Θερμές ευχαριστίες επίσης και στα στελέχη του Επιμελητηρίου Άρτας για την καταλυτική υποστήριξή τους στη διοργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση του έργου InClust από την κ. Αντουέλα – Έλλη Βαγγέλη (Υπεύθυνη Έργου). Ο κ. Σύρος Κοσκοβόλης (Υπεύθυνος της Μονάδας Σχεδιασμού & Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) παρουσίασε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση στη δημιουργία  Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και  έκανε αναφορά σε μια σειρά καλών πρακτικών από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Στη συνέχεια ο κ.Γιώργος Στρογγυλόπουλος(TechnologyTransferOfficer, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») εξειδίκευσε τη θεματική της δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών ειδικά για την περιοχή της Ηπείρου και παρουσίασε σχετικές ιδέες, προτάσεις, πολιτικές καθώς και τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μετά το σύντομο διάλειμμα για καφέ πραγματοποιήθηκε η εισήγηση του κ. Γιώργου Κοκκώνη (Αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ο οποίος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο αρχές και διεθνή πρότυπα που αφορούν στην οργάνωση, την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση υλικού για αρχεία πολιτισμικής κληρονομιάς. Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος(Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)ο οποίος παρουσίασε βασικές αρχές για την επιτυχημένη προώθηση και προβολή του πολιτισμού μέσω του διαδικτύου και των socialmedia. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριοολοκληρώθηκε με την παρουσίαση από την κ. Παρθενία Χαρίτου (Στέλεχος Πολυεθνικής. Συντονίστρια θεσμού Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (Πολιτισμός & Περιβάλλον) στην Κοιλάδα Αχελώου) της καλή πρακτικής αναζωογόνησης της Κοιλάδας του Αχελώου μέσω δράσεων Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Η προσπάθεια για την δημιουργία ενός ευρέως σε συμμετοχή και δυναμική συνεργατικού σχηματισμού (cluster) της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Άρτα θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του έργου InClust με μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών αμέσως μετά το Πάσχα.

Σύντομα το video της εκδήλωσης θα αναρτηθεί στο κανάλι της ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ  στο youtube.

Το έργο  «InClust – Τοπικά πολιτιστικά clusters & Θερμοκοιτίδες Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του Πολιτισμού/Τουρισμού & της Λαϊκής Παράδοσης», υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

Με εκτίμηση,

Κων/νος Οικονομόπουλος

Γενικός Γραμματέας ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

Source: Arta News

Previous Article

Κάλεσμα ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σκουφά

Next Article

Μουσικό Σχολείο Άρτας – πιλοτικό πρόγραμμα ROLE MODELS

Σχετικά άρθρα