Προβλήματα καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Share:

Κυρία Υπουργέ

Πριν από ένα περίπου χρόνο στις 17 Ιανουαρίου 2018, με παρέμβασή μας προς την τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ζητήσαμε μεταξύ άλλων, την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή της εγγεγραμμένης πίστωσης για την καθαριότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε, γιατί κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σημαντική καθυστέρηση σε ότι αφορά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με αποτέλεσμα για αρκετούς μήνες να μην υπάρχει καθαριότητα σε πολλές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια  με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πυροσβεστών αλλά και των οικογενειών τους.

Στις 24 Ιανουαρίου 2018 με το ΦΕΚ Β΄145, εκδόθηκε  η υπ. αριθμ. 228 Φ.500.1 Υπουργική Απόφαση για την « Κατανομή κονδυλίου εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης του κατά αποκοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ 1232 για καθαριότητα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ».

Κυρία Υπουργέ

Η καθαριότητα των περισσοτέρων υπηρεσιών και κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ανατεθεί σε κατά τόπους ιδιωτικά συνεργεία, όπου υπάρχουν και αναλαμβάνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για να μπορέσουν όμως να εκτελεστούν αυτοί οι διαγωνισμοί και κατ’ επέκταση να γίνει η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από τις Διοικήσεις, πρέπει πρώτα με Υπουργική Απόφαση να γίνει κατανομή κονδυλίου της εγγεγραμμένης πίστωσης για το έτος 2019, του κατά αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα των υπηρεσιών μας.

Επίσης, λόγω των μειωμένων κονδυλίων που διατίθενται για την καθαριότητα, πολλά ιδιωτικά συνεργεία δεν αναλαμβάνουν όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα κλιμάκια μιας περιοχής ή δεν συμμετέχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς επειδή δεν συμφέρει οικονομικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαριότητα στις υπηρεσίες αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι:

  • Οι διαχρονικές πολιτικές των περικοπών και της υποχρηματοδότησης στον προϋπολογισμό για την λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και η κατάργηση δεκάδων θέσεων προσωπικού καθαριότητας αρχής γενομένης με τον Νόμο 3511/2006 με στόχο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα εμπλέκεται σε μεγάλο και διαφορετικό όγκο συμβάντων που δημιουργούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές απειλές).
  • Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων συμβάντων, υπάρχουν ή δημιουργούνται τοξικοί και μολυσματικοί παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς και επικίνδυνοι για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς μεταφέρονται αναπόφευκτα μέσω των οχημάτων και του εξοπλισμού των υπαλλήλων στους χώρους των υπηρεσιών, λόγω απουσίας δομών αποστείρωσης τους κατά την άφιξη τους σε αυτές.
  • Η απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται εξαιτίας της μη επαρκούς και συνεχούς καθαριότητας σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις ελλείψεις στις υποδομές, δημιουργούν ένα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον εκθέτοντας σε επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων στο Π.Σ., που εργάζονται σε χώρους όπου δεν παρέχονται καθόλου υπηρεσίες καθαριότητας ή αυτό γίνεται πλημμελώς.
  • Οι συνέπειες στην υγεία των υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν ή να παρακολουθηθούν εξαιτίας της παντελούς αδιαφορίας που έχουν επιδείξει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δική σας, για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των πυροσβεστών.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει να παλεύει και να διεκδικεί λύσεις για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Για τον τομέα της καθαριότητας διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την καθαριότητα όλων των υπηρεσιών και μέχρι την υλοποίηση τους, την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Π.Σ.
  • Την εξασφάλιση με ευθύνη της υπηρεσίας, της πλήρους, απρόσκοπτης και συνεχούς καθημερινής παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Την εκπόνηση του Προεδρικού Διατάγματος σε συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα για τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών, στα επιχειρησιακά συμβάντα ( πυρκαγιές, διασώσεις, παροχές βοήθειας κ.α. ).

Άμεσα όμως, ζητάμε και για τη φετινή χρονιά, να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή του κονδυλίου της εγγεγραμμένης πίστωσης για την καθαριότητα.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

Source: Arta News

Previous Article

ΚΛΑΡΤ: Προβολή της ταινίας «Το Δωμάτιο»

Next Article

«Ο Πυροβάτης των Αστεριών», του Θοδωρή Κούκια

Σχετικά άρθρα