Ευρωπαϊκό Έργο για το σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών

Share:

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετείχε στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018 στην 4η συνάντηση εταίρων του έργου GIENAHS στο  Πανεπιστήμιο AngliaRuskin, στο Essex του Ην. Βασιλείου, με θέμα τον καθορισμό μίας καινοτόμου μεθοδολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό και εισαγωγή βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το Ευρωπαϊκό έργο GraspingInnovation in Europe through a closeriNterActionbetweenHeis and Smes / GIENAHSErasmus+ KA2στοχεύει στην ενίσχυση της Καινοτομίας και Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜΜΕ και έχει ως απώτερο στόχο τη θεσμοθέτηση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο του θεσμού του Βιομηχανικού Διδακτορικού.

Το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) ως εταίρος του έργου, σχεδίασε και υλοποίησε δυο παράλληλες έρευνες απευθυνόμενες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), με στόχο να διευρυνθούν αντίστοιχα οι απόψεις τους σχετικά με τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τα εμπόδια για τη μεταξύ τους συνεργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν εξετασθεί σε συνδυασμό με αντίστοιχες έρευνες που υλοποιούνται από τους εταίρους του έργου σε πέντε ακόμη χώρες: Πολωνία, Σουηδία, Ιταλία, Ρουμανία και Ην. Βασίλειο, στοχεύοντας στον αποτελεσματικό  σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσο αφοράτην Eλλάδα,η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου διαπίστωσε ότι από πλευράς των ΜΜΕ επικρατεί ένα κλίμα δυσπιστίας σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε ένα διδακτορικό να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους για τη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ εντοπίζονται θεσμικά και διοικητικά εμπόδια στην υλοποίηση μιας τέτοιας συνεργασίας. Ωστόσο, ΜΜΕ και ΑΕΙ αναγνωρίζουν από κοινού τη σπουδαιότητα για την ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα διευκολύνει την αλληλεπίδρασή τους, θα αναγνωρίζει ευκαιρίες και θα προάγει την έρευνα σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το έργο GIENAHS στοχεύοντας στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ, ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζοντας το πλαίσιο και τη μεθοδολογίαγια τον σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών. Η δημιουργία ενός σταθερού Παρατηρητηρίου ΑΕΙ και ΜΜΕ / Βιομηχανικών Ενώσεων, όπως προβλέπει το έργο,  κρίνεται ως υψίστης σημασίας για μια εποικοδομητική συνεργασία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τη βιομηχανική έρευνα στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Source: Arta News

Previous Article

Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Αρτας

Next Article

Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» Χριστουγεννιάτικος χορός

Σχετικά άρθρα