Τέλη ΓΕΜΗ & συνδρομές Επιμελητηρίου

Share:

Επιστολή στις επιχειρήσεις μέλη του απέστειλε ηλεκτρονικά το Επιμελητήριο Άρτας με την οποία ενημερώνει τα μέλη του για τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των τελών ΓΕΜΗ &των οφειλόμενων συνδρομών στο Επιμελητήριο.

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4497/2017 τα Επιμελητήρια «Λειτουργούν και υποστηρίζουν το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στην χωρική ενότητα της αρμοδιότητάς τους.Με την υπουργική απόφαση ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/31.12.2014, τ. Β’), καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη(ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επίσης ως προς τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω τελών ορίσθηκε ότι:

  • Τα ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός των πρώτων 3 μηνών για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους για τις νεοϊδρυόμενους υπόχρεους.
  • Τα τέλη καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη «τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ» και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Β.Τα Επιμελητήρια τηρούν το μητρώο των μελών τους.Μέλη των Επιμελητηρίων είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αυτοδίκαια εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.Το Επιμελητήριο Άρτας επειδή βάση του άρθρ.4 του Ν.2081/92 είναι υποχρεωμένο για την βεβαίωση των συνδρομών των επιχειρήσεων-μελών του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας σας, μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Άρτας για την εξόφληση ή τον διακανονισμό τους.

Source: Arta News

Previous Article

Χριστουγεννιάτικη Εθελοντική Αιμοδοσία

Next Article

Χριστουγεννιάτικα bazaars από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σχετικά άρθρα