Διαμαρτυρία Δημάρχου Νικολάου Σκουφά

Share:

     Με έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε από τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στο Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης, ζητείται η μετακίνηση Γενικών Ιατρών του ανωτέρω ΚΥ στο ΚΥ Βουργαρελίου λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού.

Στην Άνω Καλεντίνη ανήκουν τέσσερα (4) Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά (Το Περιφερειακό Ιατρείο Πέτα, Κομποτίου, Νεοχωρίου και Κομμένου), τα οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό ευθύνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι Γενικοί Ιατροί που υπηρετούν σε αυτά να έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας καθώς εξυπηρετούν καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό πολιτών.

Σε περίπτωση λοιπόν που πραγματοποιηθεί η μετακίνησή τους στο ΚΥ Βουργαρελίου, η υποβάθμιση και η αποδυνάμωση των Περιφερειακών Ιατρείων θα είναι αναπόφευκτη. Θεωρούμε δε, ότι οι απομακρυσμένες από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας αυτές περιοχές, χρήζουν άμεσης προσοχής  προκειμένου να καλυφθούν  οι ανάγκες των κατοίκων. Επιβάλλεται λοιπόν η στελέχωσή τους από μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όχι από την αποσπασματική κάλυψή τους από Γενικούς Ιατρούς γειτονικών Κέντρων Υγείας.

Επιπλέον η πλειοψηφία των Ιατρών –αν όχι όλοι-υπηρετούν αρκετά χρόνια στα συγκεκριμένα Ιατρεία και έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς τους, με αποτέλεσμα σε περίπτωση απουσίας τους, το κενό να είναι πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί.

Επιπρόσθετα οι Γενικοί Ιατροί καλύπτουν και το τακτικό ωράριο λειτουργίας του ΚΥ Άνω Καλεντίνης. Οπότε μια πιθανή μετακίνησή τους στο ΚΥ Βουργαρελίου θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία και  του ΚΥ Άνω Καλεντίνης.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μετακίνηση των Γενικών Ιατρών που υπηρετούν στα υφιστάμενα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου μας καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα και δε θα αποτελέσει  λύση στην προαναφερθείσα δυσλειτουργία του ΚΥ Βουργαρελίου.

Source: Arta News

Previous Article

Παρέμβαση κέντρου πρόληψης για το κάπνισμα

Next Article

Ζώντας με τη νόσο Πάρκινσον: Τί περιμένω και πως μιλάω στον γιατρό μου;

Σχετικά άρθρα