Γ΄ φάση του προγράμματος Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Share:

Έναρξη Γ΄ φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. στο νομό Άρτας

Ξεκίνησε τη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2018, με μεγάλη επιτυχία στο νομό Άρτας, η Γ΄ φάση του προγράμματος Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η ανταπόκριση των εργοδοτών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ήταν μεγάλη και αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη πορεία του θεσμού.

Πολύ σημαντική  για την προετοιμασία και την οργάνωση της Γ΄ φάσης του προγράμματος ήταν και η συνδρομή και συνεισφορά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. Άρτας σε  συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Άρτας και τη ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου.

Για το σχολικό έτος  2018-2019 διατέθηκαν από ιδιώτες και δημόσιους φορείς περισσότερες από 50 θέσεις Μαθητείας και συγκεκριμένα:

Ειδικότητα Θέσεις
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 8
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
Σύνολο Προσφερόμενων Θέσεων 56

 

Κατόπιν αιτήσεων από απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ., καθώς και από παλαιότερους απόφοιτους Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Λ.  εγκρίθηκαν και λειτουργούν για τη Γ΄ φάση του θεσμού (σχολικό έτος 2018-2019) τα εξής πέντε (5) τμήματα:

Ειδικότητα Θέσεις
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 8
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5
Σύνολο Μαθητευόμενων 45

 

Ο θεσμός της Μαθητείας στο νομό Άρτας υλοποιείται για 3η συνεχή χρονιά από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας, σε συνεργασία με το 1ο Ε.Κ. Άρτας. Αρωγός της προσπάθειας για τη προετοιμασία της Γ΄ φάσης αποτέλεσε και το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άρτας, με τη διοργάνωση επιμόρφωσης για τη Μαθητεία η οποία και υλοποιήθηκε με επιτυχία.

Η Δ.Δ.Ε Άρτας ευχαριστεί θερμά τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Υπεύθυνους Τομέα και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. που εργάστηκαν μεθοδικά και με πλάνο για τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Γ΄ φάσης Μαθητείας. Εξίσου σημαντική ήταν και παραμένει ακόμα η συνεργασία με την ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για τη συνεργασία και συνεισφορά τους με τη διάθεση θέσεων για το θεσμό τους:

 • Εργοδότες Ιδιωτικού Τομέα του νομού Άρτας
 • Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
 • Δήμο Αρταίων
 • Δήμο Ν.Σκουφά
 • Δήμο Καραϊσκάκη
 • Νομικά Πρόσωπα και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ανωτέρω Δήμων
 • Κέντρο Υγείας Άρτας (6η ΥΠΕ)
 • Μητρόπολη Άρτας
 • ΔΕΗ
 • ΔΕΔΔΗΕ
 • Επιμελητήριο Άρτας

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Μεταλυκειακού Έτους –  Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Το «Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. με στόχο την αναβάθμιση της εργασιακής τους προοπτικής, την  ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας  και τη διασύνδεση  της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση, με σκοπό την ταυτόχρονης βελτίωσης και των δύο πόλων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας είναι τα ακόλουθα:

1.Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και σχολείου.

 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι κάτοχοι: α) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, του Ν. 4186/2013 ή του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή β) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και γ) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, για πρώτη φορά, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, χωρίς ηλικιακό φραγμό. Για την διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση κριτηρίων όπως ο χρόνος αποφοίτησης, ο τύπος του απολυτηρίου Λυκείου, ο βαθμός πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και η ηλικία. Για την υποβολή αιτήσεων δημοσιοποιούνται προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 2. Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν:
 • Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για 9 μήνες, 4 ημέρες την εβδομάδα και 7 ώρες την ημέρα.Διεξάγεται βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος  Σπουδών, που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ποιοτική υλοποίησή της.
 1. Διεξάγεται βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος  Σπουδών, που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ποιοτική υλοποίησή της.
 2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.
 3. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 4. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας, μετά από πιστοποίηση, αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για ο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).
 5. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Καψάσκης Ιωάννης (Υπεύθυνος Μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. Άρτας)

Τηλ.: 2681028566, 2681076877

 

 • 1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

Ψωμάς Θεόδωρος (Δ/ντης)

Παντού Ελένη (Υποδ/τρια)

Τηλ.: 2681022901

 • 1ο Ε.Κ. Άρτας

Ευαγγέλου Δημήτριος (Δ/ντης)

Τηλ.: 2681075459

Source: Arta News

Previous Article

Ποιος ανακάλυψε την Αμερική από το Συμβ. Κέντρο Γυναικών του Δ. Αρταίων

Next Article

Δυνατότητες ασφάλισης και χρηματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων

Σχετικά άρθρα