Δήμος Ν. Σκουφά: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Νεοχωρίου

Share:

Στις 21/09/2018, ημέρα Παρασκευή, εντάχθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006112448 ,το έργο με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Νεοχωρίου». Το έργο αφορά την βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες. Ο δρόμος έχει συνολικό μήκος 1144.06μ. Πρόκειται για υφιστάμενη αγροτική οδό αποτελούμενη από χωμάτινα τμήματα μέσου πλάτους 4 – 7  m, η οποία παρουσιάζει προβλήματα φθορών του οδοστρώματος, στενώσεων και τοπικών ελιγμών.

Θα γίνονται διαπλατύνσεις του δρόμου όπου και όποτε χρειάζονται προκειμένου να λάβει το προβλεπόμενο πλάτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα θα κατασκευαστούν οι απαραίτητοι αποστραγγιστικοί αύλακες ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τα προβλεπόμενα τεχνικά ώστε να καταστεί ο δρόμος ασφαλής και λειτουργικός για τους πολίτες της Δ.Κ. Νεοχωρίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος θα καταλήγει στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Το έργο θα κατασκευαστεί έπειτα από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο χρόνος κατασκευής ορίζεται σε 12 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 476.000,00€ με ΦΠΑ.

Source: Arta News

Previous Article

Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών Ελλάδας – Αλβανίας

Next Article

Δελτίο Τύπου Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Σχετικά άρθρα