Το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σε διεθνές συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν

Share:

Το ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο  “18th IFAC Conferenceon Technology Culture & International Stability, TECIS 2018” που έλαβε χώρα στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2018, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διεθνή ‘Ένωση Αυτομάτου Ελέγχου-IFAC, όπου συμμετείχαν καθηγητές Πανεπιστημίου, Ερευνητές και επαγγελματίες.

Από το ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος και η Βερόνικα Ανδρεά, μεταδιδάκτορας στο Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Συγκεκριμένα, οι Έλληνες ερευνητές παρουσίασαν επιστημονικές εργασίες που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και έχουν προκύψει στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων  Έργων που υλοποιεί το Εργαστήριο.Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επίσης, παρουσιάστηκε μια κοινή επιστημονική εργασία με ερευνητές από την Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, η οποία έχει προκύψει στα πλαίσια του διακρατικού έργου «ECOPORTIL- EnvironmentalProtectionofAreasSurroundingPortsusingInnovativeLearningToolsforLegislation» που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του «INTERREG Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020. To έργο, αφορά στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και καλών πρακτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές των λιμένων και τις παράκτιες περιοχές, επιδιώκοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση, με στόχο τη βιωσιμότητα.

Οι ερευνητικές εργασίες παρουσιάστηκαν σε ειδική Συνεδρία, με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων στον τομέα της πληροφορικής , προσελκύοντας το ενδιαφέρον των συνέδρων και θέτοντας μια εποικοδομητική βάση για περαιτέρω συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου.

Source: Arta News

Previous Article

Συνάντηση Β. Τσίρκα με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου

Next Article

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Συνάντηση έργου

Σχετικά άρθρα