Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»

Share:

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου (Δ’) Κύκλου Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων»

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες, για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων που θα υλοποιηθούν με διάλεξη και εργαστήριο, ενώ τμήμα των διαλέξεων θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως. Το 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 2.880, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Πληροφορίες για αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα http://grads.ce.teiep.gr/ θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 14/9/2018 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ηπείρου

Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Κωστακιοί Άρτας ΤΚ: 47150

Τηλ. 2681050234 (09:00 πμ- 17:00 μμ καθημερινά)

 

Email: gradsce@teiep.gr

 

Source: Epirus

Previous Article

Έναρξη εγγραφών μαθημάτων στο Θεατρικό εργαστήρι του Μ/Σ Συλλόγου «Σκουφά»

Next Article

Der Standard: Η Μπέλα Βράκαν στις κορυφαίες Ελληνικές παραλίες

Σχετικά άρθρα