Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Share:

To Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τις τοπικές εφορείες αρχαιοτήτων, το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», την αναπτυξιακή «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» & άλλους φορείς υλοποιεί το έργο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», που αποτελεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα διαμόρφωσης και προώθησης ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του τουριστικού και αγροδιατροφικού κλάδου, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, επιχειρείτε η σύσταση ενός Δικτύου Ανάπτυξης της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου  στο οποίο, εκτός από οργανισμούς-φορείς, μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις,  που σχετίζονται με τη «Διαδρομή».

Στόχος είναι να προωθηθεί η διαδρομή και η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου ως προορισμός με κοινό όραμα  τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο «ΔΙΚΤΥΟ» θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη δήλωση συμμετοχής.

Για να μπορέσει κάποιος να λάβει μέρος θα πρέπει να ενσωματώσει στη λειτουργία του στοιχεία τοπικής ταυτότητας (π.χ. τοπικά προϊόντα, υπηρεσίες) και γενικότερα να  πληροί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας, χαρακτηριστικά, που θα συμβάλλουν στην καθιέρωση της ταυτότητας του νέου τοπικού προϊόντος (brand name της Διαδρομής).

Επιπλέον, στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο θα δοθεί το Σήμα-Λογότυπο της Διαδρομής, ως ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν.

Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η Ιστοσελίδα της Πολιτιστικής
Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων στη διεύθυνση www.ancienttheaters.com, την οποία και μπορείτε να επισκεφθείτε. Στην ιστοσελίδα υπάρχει ξεχωριστός τόπος προβολής των επιχειρήσεων και οργανισμών που θα ανήκουν στο Δίκτυο. Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής θα ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο θα καταχωρηθείτε στην ιστοσελίδα της διαδρομής.
Επισυνάπτεται το έντυπο «Δήλωση Έκφρασης Επιθυμίας Συμμετοχής» και το έντυπο «Αυτό-αξιολόγησης» τα οποία, μετά την συμπλήρωσή τους, θα πρέπει να αποσταλούν  υπογεγραμμένα και σφραγισμένα μέχρι τις 30 Αυγούστου 2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) υπόψη κας Γεωργίας Κιτσάκη ή κ. Αριστοτέλη Σταγκίκα.

Πληροφορίες, διευκρινήσεις στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου Άρτας 2681028728.

 

Source: Arta News

Previous Article

Με επιτυχία η εκδήλωση με την Αστροφυσικό Φιόρι-Αναστασία Μεταλληνού, στο Αράχθειο Θέατρο

Next Article

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Άραχθος” την Τετάρτη 22/8/2018

Σχετικά άρθρα