Εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης του διακρατικού έργου ECOPORTIL

Share:

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2018 εκδήλωση ενημέρωσης του διακρατικού έργου ECOPORTIL, Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation» στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG ΒαλκανικήΜεσόγειος 2014-2020. Με συντονιστή Εταίρο του Έργου το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Ο καθηγητής Χριστάκης Παρασκευά από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε καινοτόμες τεχνολογίες για την επεξεργασία του νερού και τις νέες τάσεις για τη Διαχείριση και προστασία του Περιβάλλοντος με έμφαση σε παράκτιες περιοχές.

Ο Καθηγητής Ευάγγελος Παπαδάκης, από το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, μίλησε για τις φυσικές και χημικές διεργασίες του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο ΚαθηγητήςΧρυσόστομοςΣτύλιος Επιστημονικός Υπεύθυνος και συντονιστής του έργου παρουσίασε τους βασικούς στόχους του έργου που επιδιώκει να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε περιοχές λιμένων και των παράκτιων περιοχών αυτών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους μέσω της εφαρμογής μοντέρνων μεθοδολογιών και καλών πρακτικών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου στα πλαίσια του έργου σχεδιάζει και δημιουργεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης βασικών περιβαλλοντικών δεδομένων και χωρικής απεικόνισης και παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης για θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υιοθέτησης ορθών πρακτικών. Βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση στελεχών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων φορέων που σχετίζονται με τους λιμένες και στις γειτονικές παράκτιες περιοχές ως μέτρο πρόληψης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και διατήρησης των φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Από το Έργο ECOPORTIL θα ωφεληθούν, κατά κύριο λόγο, οι Οργανισμοί Λιμένος, Λιμενικές Αρχές,  ο τομέας των μεταφορών και συναφείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με λιμάνια και επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους το παράκτιο περιβάλλον καθώς επίσης και όλοι οι πολίτες.

Το Έργο ECOPORTIL συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό.

Σύνταξη – Επιμέλεια:

Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Source: Arta News

Previous Article

Αξιοποίηση της Παραποτάμιας Περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα

Next Article

Συντήρηση Πολιτιστικών Μνημείων Δήμου Νικολάου Σκουφά

Σχετικά άρθρα