Αξιοποίηση της Παραποτάμιας Περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα

Share:

Το έργο του θέματος αφορά  την βελτίωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού που συνδέει την κεντρική λαχαναγορά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με τον υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει τους οικισμούς Άγιος Δημήτριος– Βλαχέρνα και ένα τμήμα 270 μέτρων αγροτικής οδού εντός της Κτηματικής Περιφέρειας Πέτα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  280.000,00 € με ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του  θα γίνει από την Περιφέρεια Ηπείρου με το ποσό των 180.000,00. Το  έργο θα εκτελεστεί   κατόπιν  διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας η οποία έχει οριστεί στις 05/07/2018,  μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου,  που   θα   διεξαχθεί   σύμφωνα   με    τις  διατάξεις   του   Ν. 4412/2016.

Παράλληλα έχει ανατεθεί μελέτη για την ανάδειξη της παραποτάμιας περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα, στην οποία προβλέπονται ήπιες παρεμβάσεις που θα αφορούν εναλλακτικές μορφές αθλητικών δραστηριοτήτων.

Source: Arta News

Previous Article

Νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε 22 αγροτικά ιατρεία από το Δήμο Αρταίων

Next Article

Εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης του διακρατικού έργου ECOPORTIL

Σχετικά άρθρα