ΤΕΙ Ηπείρου: το πρώτο πιστοποιημένο ελληνικό ΑΕΙ για το σύνολο των υπηρεσιών του

Share:

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σύμφωνα με το πρότυπο  EN ISO  9001:2015

Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποσκοπώντας στη διασφάλιση, προάσπιση, ανάδειξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα και, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών, αναθεωρήσεων, νεοπροσδιοριζόμενων αναγκών, στόχων και προοπτικών, έχει επιδιώξει την υλοποίηση ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, και της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ως απόρροια των παραπάνω, από 22/06/2018 το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με αριθμό μητρώου 99001180000261 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και αφορά στην «Παροχή  προπτυχιακών σπουδών στο σύνολο των ακαδημαϊκών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Δράσεων και Διοικητικών Υπηρεσιών)».

Η πιστοποίηση, απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος χορηγήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, κατόπιν εφαρμογής ενός συνόλου διαδικασιών λεπτομερούς εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της χώρας, το οποίο αποκτά πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO 9001:2015, για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει.

Source: Arta News

Previous Article

Διάπλους Αμβρακικού, τρίαθλο και beach soccer στην Κορωνησία 28-29 Ιουλίου

Next Article

Σινεμά κάτω από τ’ αστέρια από την Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας

Σχετικά άρθρα