Παρακολούθηση & πρόληψη κινδύνων πλημμυρικών επεισοδίων στην περιοχή του Αράχθου

Share:

Στα πλαίσια της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά και το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, την Πέμπτη 17/5/2018 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβαλλοντολογικά και τεχνολογικά θέματα.

Στα πλαίσια του έργου: «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου» που υλοποιείται από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με την συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Νικολάου Σκουφά, εγκαταστάθηκε ένας μετεωρολογικός σταθμός στο ΔΔ Αγίας Παρασκευής και ένας σταθμηγράφος στη γέφυρα Νεοχωρίου.

Με τη βοήθεια ενός δικτύου οργάνων μέτρησης που έχει τοποθετηθεί στην ευρύτερη ζώνη του ποταμού Αράχθου το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα δημιουργήσει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης που θα παρέχει τη δυνατότητα για την έγκαιρη πρόβλεψη και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων με στόχο την αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από το δικτυακό τόπο:  http://www.watcharachthos.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2020.

Τονίζεται η σημαντική και μακροχρόνια συνεργασία του Δήμου Νικολάου Σκουφά με το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Source: Arta News

Previous Article

Ξένοι ηγεμόνες στην Άρτα και στην Ήπειρο τον όψιμο μεσαίωνα

Next Article

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)»

Σχετικά άρθρα