Ο νέος κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Επιμελητήριο Άρτας

Share:

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ο νέος Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR. Προσαρμογή Φορέων και Επιχειρήσεων», διοργανώνει το Επιμελητήριο Άρτας την Παρασκευή 11 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ. στο Επιμελητηριακό Μέγαρο (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου).

Στόχος να ενημερωθούν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου για τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νέο Κανονισμό της Ε.Ε 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONGDPR), που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από τις 25 Μαΐου 2018.  Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι θεματικές ενότητες:

  • Περιεχόμενο και απαιτήσεις του νέου Κανονισμού
  • Εκπαίδευση, Οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας.
  • Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων – Πιστοποιήσεις.

Ο νέος Κανονισμός αφορά όσες ιδιωτικές/ δημόσιες επιχειρήσεις ή κρατικούς οργανισμούς διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: πελατών, προμηθευτών, συνεργατών/ συνεργαζομένων αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που παραβιαστούν οι κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων προβλέπονται πολύ αυστηρές κυρώσεις. Ειδικότερα, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους, πέραν των άλλων αστικών και ποινικών κυρώσεων και τυχών διεκδικήσεων από ιδιώτες, αφού ο κανονισμός αναγνωρίζει το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή καθώς και το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή και αποζημίωση.

Source: Arta News

Previous Article

Εναρκτήρια συνάντηση του διακρατικού έργου Ελλάδας-Αλβανίας ECO-FISH

Next Article

Βραδιές Τετάρτης της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Άρτης

Σχετικά άρθρα