Νέο Έργο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ΠΕΔ Ηπείρου

Share:

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων» και ακρωνύμιο: «Ι-STORMS», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πολυμερές Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020», «Adrion», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη Περιοχή, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.405.787,45 € (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και ΜΠΒ).

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση καινοτόμων πολιτικών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τη διασφάλιση της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου από έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένων και προβλέψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους όσον αφορά στις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και πολιτικής προστασίας, σε συμφωνία με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν συνολικά δεκαέξι (16) Εταίροι (9 Εταίροι του Έργου και 7 Συνδεδεμένοι Εταίροι) από πέντε (5) διαφορετικές χώρες της περιοχής «Αδριατικής – Ιονίου» και συγκεκριμένα από την Ιταλία, τη Σλοβενία , την Κροατία  και την Αλβανία, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί η συμμετοχή της ΠΕΔ Ηπείρου. Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος της Βενετίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρική σχέση αποτελείται τόσο από φορείς αρμόδιους για την πολιτική προστασία, όσο και από επιστημονικούς φορείς, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη διάδραση για τη βελτίωση των μεθόδων παρέμβασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η ΠΕΔ Ηπείρου, με προϋπολογισμό ύψους 134.000, ευρώ (9,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων του Έργου, έχοντας αναλάβει την ευθύνη του «Πακέτου Εργασίας» Επικοινωνίας, ενώ μέλος της έχει οριστεί ως Συντονιστής Επικοινωνίας (Communication Manager) του Έργου.

Μέσω της υλοποίησης του «I-STORMS» αναμένονται σημαντικά οφέλη για την περιοχή της Ηπείρου,  ως προς την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία απειλούν οικοσυστήματα, εγκαταστάσεις και τουριστικές περιοχές με ενεργή οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα η θέσπιση Δικτύου με αρμόδιους φορείς, ο διαμοιρασμός της γνώσης και η διάχυση των κοινών προβλέψεων θαλάσσιων καταιγίδων, η δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και η εκπόνηση Κοινής Στρατηγικής θα διευκολύνουν τις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων σε διακρατικό πλέον επίπεδο,  καθώς και στην προστασία της παράκτιας περιοχής της Ηπείρου.

Source: Arta News

Previous Article

Επίσκεψη στελεχών της DSM στην Άρτα & στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Next Article

Αιμοδοσία αφιερωμένη στη μεσογειακή αναιμία

Σχετικά άρθρα