Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020

Share:

Έναρξη προγράμματος επιδότησης από την Περιφέρεια Ηπείρου για τις επιχειρήσεις της και πιο συγκεκριμένα για:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς (Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, Τουρισμού, Πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία, Υγεία και Ευεξία), που διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 1/1/2015 και να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν τις εξής κατηγορίες:
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο
– Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
– Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
– Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
– Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 6.000,00€ έως 12.500,00€ με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 24/4/2018 έως 29/6/2018 (ώρα 15:00)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εντύπωσις Ι.Κ.Ε. (info@entiposis.gr, 26810-23010)

Source: Arta News

Previous Article

JAZZ NOW! στο 16o Preveza Jazz Festival

Next Article

Δήμος Ζηρού – Μέτρα πυροπροστασίας

Σχετικά άρθρα