Π.Ε.Δ. Ηπείρου: έργο Eco-Management, “γνώσεις του χθες, εμπειρία του αύριο”

Share:

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, στα Ιωάννινα, η πρώτη συνάντηση εργασίας, της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου Eco-Management, “γνώσεις του χθες, εμπειρία του αύριο”, του προγράμματος Erasmus +.

Το έργο Eco-management έχει ως στόχο την μετάδοση από γενιά σε γενιά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των γνώσεων και των εμπειριών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών. Απευθύνεται σε πολίτες για τους οποίους η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τόπου αποτελεί προτεραιότητα. Στη χώρα μας εστιάζεται στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου.
Η μετάδοση των γνώσεων από γενιά σε γενιά θα δώσει τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης όσων κατέχουν τις γνώσεις αυτές, αλλά και θα βοηθήσει στην ένταξη των νέων, αφού ο πληθυσμός-στόχος του έργου είναι νέοι ηλικίας από 16 έως 25 ετών, που ενδεχομένως έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση και βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.
Στην Επιστημονική Επιτροπή, συμμετέχουν τα μέλη της Ομάδας Έργου κ.κ. Νικόλαος Δέσκας, Πολιτικός Επιστήμων-Σύμβουλος Ανάπτυξης, Αθηνά Ιωάννου Οικονομολόγος-Σύμβουλος Ανάπτυξης, Ελένη Παγκρατίου Αρχιτέκτονας -εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ζαγορίου, και οι κ. Χρήστος Παπαβρανούσης, Αρχιτέκτονας π. Πρόεδρος ΤΕΕ Ηπείρου, Γιώργος Σμύρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης τα στελέχη του Φορέα Βόρειας Πίνδου, Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη, Πολιτικός Επιστήμων-Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης, Αθανάσιος Κοράκης, Περιβαλλοντολόγος-Σύμβουλος Διαχείρισης.

Κατά την συνάντηση, έγινε η παρουσίαση του έργου από τα μέλη της Ομάδας Έργου και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πορεία συνεργασίας των μελών της Επιτροπής, ο προγραμματισμός ο τρόπος επικοινωνίας και δημοσιοποίησης, τρόποι ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και οι άμεσες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας, προγραμματίζεται για τον προσεχή Απρίλιο.

Source: Arta News

Previous Article

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Άρτας για την Fashion Expo

Next Article

Συμμετοχή Λέσχης Μοντελιστών Άρτας σε διαγωνισμό – διακρίσεις

Σχετικά άρθρα