Τα Γιάννενα είναι η πρώτη πόλη που ενοποιεί υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

Share:

Οι ενοποιημένες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες θα γίνουν σύντομα πραγματικότητα στην Ελλάδα, με την πόλη των Ιωαννίνων να θέτει πιλοτικά ένα νέο μοντέλο ενοποίησης υπηρεσιών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων της.Οι εμπειρογνώμονες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Ευρώπη και το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας έβαλαν την πιλοτική εφαρμογή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε διάλογο με την τοπική κοινωνία στα Ιωάννινα στις 25-26 Οκτωβρίου 2017. Ο πολιτικός διάλογος περιελάμβανε…
βασικούς ενδιαφερόμενους από τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, το πανεπιστήμιο της πόλης και τις τοπικές αρχές. Η εκδήλωση βοήθησε τους συμμετέχοντες, που ήταν πρόθυμοι να δουν την πόλη τους να δίνει το παράδειγμα ορθών πολιτικών, να συμφωνήσουν σε όλα.Οι ενοποιημένες παροχές υπηρεσιών υγείας είναι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών μέσω πολυεπιστημονικών ομάδων που περιλαμβάνουν γενικούς ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες σε διάφορα περιβάλλοντα και επίπεδα φροντίδας.Οι ανθρωποκεντρικές και ενοποιημένες υπηρεσίες υγείας είναι απαραίτητες για την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής κάλυψης και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη με πληθυσμό 120.000 κατοίκων και 2 νοσοκομεία. Σε μια προσπάθεια για τη βελτίωση της περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο, η πόλη προσπαθεί τώρα να μειώσει τις περιττές νοσηλείες, να μεταφέρει περισσότερες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να ενσωματώσει τις υπηρεσίες στο καθιερωμένο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας της πόλης. Η μακρά εμπειρία των Ιωαννίνων στις κοινωνικές υπηρεσίες θα ενισχύσει τη συνεργασία και θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών.Η δοκιμαστική εφαρμογή των ενοποιημένων υπηρεσιών στα Ιωάννινα, είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης του ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Οι εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ διαβουλεύθηκαν με τους ενδιαφερόμενους από την Περιφερειακή Αρχή Υγείας, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο, με τα μέλη του ιατρικού προσωπικού, τον Διευθυντή του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας, τον Υποδιοικητή της Διοικητικής Περιφέρειας, τον Αντιδήμαρχο και τον Περιφερειακό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας.

Πηγή: who.int

Source: Ellada

Previous Article

Πραγματοποιείται η δημοπράτηση της σύνδεσης Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα

Next Article

Διεθνής προβολή για την Άρτα σε Philoxenia και Marathon Expo

Σχετικά άρθρα