Το υπόμνημα της ΠΕΔ Ηπείρου,στο αναπτυξιακό συνέδριο

Share:

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε άμεσες ανάγκες και κοινές προτεραιότητες για την αναπτυξιακή ώθηση στην Ήπειρο.Αναφερόμαστε κυρίως σε γενικότερης σημασίας ζητήματα, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας.
1. Οδικά – συγκοινωνιακά,
Η Εγνατία οδός και η ολοκλήρωση του νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας αποτελούν έργα τα…
οποία ενισχύουν τον Δυτικό Άξονα και αναδεικνύουν την Ήπειρο σε βασικό κόμβο των διευρωπαϊκών δικτύων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οδικές υποδομές:
· Επέκταση Ιόνιας Οδού από Ιωάννινα προς Κακκαβιά (Εκτός από την εθνική και διαμεθοριακή του σημασία επισημαίνουμε ότι εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα ως ο Μεσογειακός Διάδρομος).

· Σύνδεση της Ιονίας Οδού με την Πρέβεζα.

· Αποπεράτωση Αμβρακίας Οδού.

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε 65.

· Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τον συνοριακό σταθμό Μαυροματίου.

· Βελτίωση – αποπεράτωση της παραλιακής οδού Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα.

Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι, ταυτόχρονα με την ικανοποίηση από τη λειτουργία των νέων οδικών αξόνων, προέκυψε το πρόβλημα του κόστους των διοδίων. Ζητούμε να λειτουργήσει άμεσα η ηλεκτρονική χρέωση ανά διανυόμενη απόσταση, με ειδική μέριμνα για τους μετακινούμενους εντός των ορίων της Περιφέρειας.

Λοιπές συγκοινωνιακές και εμπορευματικές υποδομές:

· Σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου – Σιδηροδρομική Εγνατία.

Η Σιδηροδρομική Εγνατία, αποτελεί μια μεγάλη διεκδίκηση της Ηπείρου και η υλοποίησή της θα ολοκληρώσει τα δίκτυα μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων.

· Αποπεράτωση αεροδρομίου Ιωαννίνων.

· Ολοκλήρωση των έργων στον λιμένα Ηγουμενίτσας.

Η Αδριατική και το Ιόνιο, καθώς και η σύνδεση με την Εγνατία, ενώνουν τους Ευρωπαϊκούς διαδρόμους σε μια ενιαία εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης και διεύρυνσης των σχέσεων συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

· Κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας και των αναγκαίων υποστηρικτικών δομών.

Αναφερόμαστε στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό έργων ΒΙΠΕ (Ιωαννίνων, Πρέβεζας), του Εμπορευματικού Κέντρου/Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσπρωτίας και Επιχειρηματικού Πάρκου στην Άρτα, ως απαραίτητες προϋποθέσεις ανάπτυξης .

2. Πρωτογενής, Δευτερογενής τομέας,
· Να αναπτυχθεί άμεσα εξειδικευμένο σχέδιο παραγωγής, τυποποίησης, ανάδειξης και προώθησης κυρίως στις διεθνείς αγορές, των τοπικών ποιοτικών (γεωργικών, κτηνοτροφικών, προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) και καινοτόμων προϊόντων, με σύμπραξη σε αυτό, του επιχειρηματικού, και του αγροτικού τομέα.

· Συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο πρέπει να έχουν οι ερευνητικές, εκπαιδευτικές δομές της περιφέρειάς μας, που μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί, όπως οι Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

· Στήριξη μπορεί να προσφέρει η θέσπιση οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για υλοποίηση νέων επενδύσεων που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και νέους ορίζοντες ανάπτυξης στην περιφέρεια.

· Σχετικά με το θέμα των δασικών χαρτών και την αναστάτωση που έχει επιφέρει η δημοσίευσή τους θεωρούμε απαραίτητη την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά τη διάκριση δάσους και δασικής έκτασης με μέριμνα επίλυσης των προβλημάτων για τους αναδασωθέντες αγρούς και εποικιστικής προέλευσης εκτάσεις.
3. Υγεία,
· Αναβάθμιση των Νομαρχιακών νοσοκομείων.

· Άμεση και επαρκής στελέχωση και ενίσχυση των Κέντρων Υγείας.

· Άμεση λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας.
4. Ενεργειακή υποδομή,
· Δίκτυο φυσικού αερίου στην Ήπειρο, ως προϋπόθεση για ανταγωνισμό στον τομέα των υποδομών και των υπηρεσιών λόγω εγγύτητας στα Βαλκάνια, αλλά και αξιοποίηση ενδεχόμενης διέλευσης διακρατικών αγωγών φυσικού αερίου με τη δημιουργία Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ηπείρου και τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποκεντρωμένης χρήσης φυσικού αερίου καθώς και αυτόνομου τοπικού δικτύου παροχής του.

· Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα υδροηλεκτρικά και τις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

· Αξιοποίηση υδρογονανθράκων: Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, που εκτιμούμε ότι θα ωφελήσει τις τοπικές κοινωνίες και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ηπείρου, ζητάμε πιο ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών και έργων υπέρ της τοπικής κοινωνίας και – κυρίως – της περιβαλλοντικής προστασίας.

5. Παιδεία,

· Ο νέος σχεδιασμός πρέπει να υποστηρίζει τον τοπικό χαρακτήρα, την τοπική ανάπτυξη, το μέχρι τώρα ακαδημαϊκό κεκτημένο και την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας.

· Οι νέες ρυθμίσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την σημερινή αποκεντρωμένη λειτουργία σχολών και τμημάτων στις πόλεις της Ηπείρου και να προκύπτουν μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

6. Τουρισμός,

· Η εκτίμηση όλων μας είναι κοινή: Η ανάπτυξη του αυξημένου τουριστικού ρεύματος στην Ήπειρο, προκειμένου να συνεχιστεί, απαιτεί συνέργειες με την πρωτογενή παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, τα αρχαιολογικά – πολιτιστικά μνημεία, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που κυρίως αναπτύσσονται στην ενδοχώρα. Αυτό, εκτός των άλλων, θα παρατείνει την τουριστική περίοδο, θα προσελκύσει πιο ποιοτικό κοινό.

· Από την Πολιτεία ζητούμε να εντείνει τις πολιτικές υποστήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και των δημοσίων τουριστικών υποδομών, καθώς και ευρείες παρεμβάσεις ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων και χώρων.

· Δημιουργούνται ήδη σύνδεσμοι συνεργασίας μεταξύ των Λιμένων Ελλάδας – Ιταλίας με προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στη Θεσπρωτία και την Ήπειρο γενικότερα. Αναπτύσσεται δίκτυο μαρίνων και τουριστικών σκαφών. Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε την κατασκευή μαρίνας στην Ηγουμενίτσα και τη διασύνδεσή της με δίκτυα τουριστικών λιμένων και μαρίνων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

· Θεωρούμε ως απαραίτητη τη μέριμνα για συνεχή εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον τουριστικό κλάδο (εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων).

7. Χωροταξικός σχεδιασμός – Περιβάλλον

· Ολοκλήρωση των χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων. Με απλούστευση των διαδικασιών έγκρισής τους

· Χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων Γής.

· Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε επίπεδο Δήμου

· Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης των προστατευομένων περιοχών.

8. Ζητήματα Αυτοδιοίκησης,

Τα χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» είναι εύλογος χρόνος για μια ουσιαστική αξιολόγηση του θεσμού, με στόχο την προώθηση Νέου Μοντέλου Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του κράτους, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, Δημοκρατικό Προγραμματισμό, ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας, υπέρ των πολιτών.

Θεωρούμε ως βασικές αρχές, αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου:

· Αποκέντρωση πολύ περισσοτέρων αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων από την Κεντρική Κυβέρνηση.

· Ενίσχυση της Συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

· Ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των επιπέδων Διοίκησης (Κεντρική Διοίκηση – Περιφέρειες – Δήμοι).

· Δημοκρατικός προγραμματισμός και επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

· Ουσιαστικός έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Διοίκησης για μεγαλύτερη διαφάνεια.

· Ειδική μέριμνα για τους μικρούς ορεινούς Δήμους, υποστήριξη στη λειτουργία τους.

· Ισοτιμία της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης με όλους τους αιρετούς εκπροσώπους στη χώρας.
· Αναφορικά με τον σχεδιαζόμενο «Νέο Καλλικράτη» συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ ως συλλογικό μας όργανο. Σημειώνουμε δε ότι δεν είμαστε ενάντιοι στην απλή αναλογική ως σύστημα εκλογής των Αυτοδιοικητικών Αρχών, αρκεί να θεσμοθετηθούν ενδοδημοτικοί θεσμοί που να διασφαλίζουν την δημοκρατική λήψη των αποφάσεων στα συλλογικά όργανα, την λειτουργικότητα των Δήμων, την εξυπηρέτηση του πολίτη και φυσικά να προηγηθεί η εξαγγελλόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Συμμετέχουμε στον Δημόσιο Διάλογο και στη Διαβούλευση, με στόχο, να συμβάλλουμε και να συνδιαμορφώσουμε θέσεις για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της χώρας προς όφελος όλων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και με αναβαθμισμένο ρόλο για τους Δήμους.
Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, διαχρονικά, διαμόρφωσε και κατέθεσε θέσεις – απόψεις και ψηφίσματα σε επίπεδο Δ.Σ., Συνεδρίων και συναντήσεων με εκπροσώπους του Κράτους, τόσο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και άλλα ειδικότερα που αφορούν και εστιάζουν στα προβλήματα της Ηπείρου.

Source: Arta News

Previous Article

Και τμήμα τροφίμων στη Γεωπονική Άρτας

Next Article

Ο Ποδηλατικός Όμιλος Άρτας πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχετικά άρθρα