Ημερίδες για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Share:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στα πλαίσια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» (2000/60/ΕΚ) και «Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» (2007/60/ΕΚ), διοργανώνουν ημερίδες Διαβούλευσης της…
1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου [EL05] και του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου [EL05]. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα, στην αίθουσα του ΤΕΕ Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8, στα Ιωάννινα και ώρα 09:30 π.μ. H «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» τέθηκε σε ισχύ στις 22-12-2000 μετά από μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, προχώρησε στη διαμόρφωση της παραπάνω Οδηγίας και η οποία θεσπίζει ουσιαστικά τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της «Οδηγίας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, δημιουργώντας στην ουσία το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνεται και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά. Στη διαδικασία ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών ή αλλιώς στη διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν όλοι όσοι επηρεάζουν και επηρεάζονται από την καλή κατάσταση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Οι διαβουλευόμενοι είναι Φορείς Λήψης Αποφάσεων, Διαχειριστές, Χρήστες ή Καταναλωτές Νερού, Εμπειρογνώμονες Ειδικοί, οι απόψεις και οι παρεμβάσεις των οποίων θα αποτελέσουν το υλικό για την τελική διαμόρφωση των οριστικών σχεδίων.

Source: Arta News

Previous Article

Εκστρατεία για να αλλάξει το όνομα στο αεροδρόμιο Ακτίου

Next Article

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ηπειρωτικών Συλλόγων στη Γερμανία

Σχετικά άρθρα