Εκλογές για νέα διοίκηση στο ΤΕΙ Ηπείρου

Share:

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει εκλογές, την Τετάρτη 18 Οκτώβρίου 2017, για την ανάδειξη νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, με τετραετή θητεία, ήτοι από 01-12-2017 εως 30-11-2021.
Στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν 5 Σχολές και 8 Τμήματα σε 4 γεωγραφικές έδρες, συνεπώς εκλέγονται 4 Αντιπρυτάνεις, με τους εξής τομείς ευθύνης:
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρύτανη του Ιδρύματος Ευριπίδη Γλαβά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Source: Arta News

Previous Article

Αθλοπαιδίες και όχι μαθήματα σε όλα τα σχολεία τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Next Article

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΛΑΕΚ)

Σχετικά άρθρα