Συμμετοχή ερευνητών του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου σε έργο Horizon 2020

Share:

«Συμμετοχή τριών ερευνητών του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου σε έργο Horizon 2020 με αντικείμενο την αύξηση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στους παράγοντες καταπόνησης»
Στο ερευνητικό έργο TomRes (A NOVEL AND INTEGRATED APPROACH TO INCREASE MULTIPLE AND COMBINED STRESS TOLERANCE IN PLANTS USING TOMATO AS A MODEL / Project ID: 727929) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020 (Δράση 3.2.1.1. – Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience), συμμετέχουν 3 ερευνητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου και συγκεκριμένα οι Αναπληρωτές Καθηγητές Δρ. Γ. Πατακιούτας και Δρ. Ι.Λ. Τσιρογιάννης και ο Δρ. Ν. Μάντζος (ΕΔΙΠ).
Επικεφαλής εταίρος είναι το UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO, ενώ στο έργο συμμετέχουν άλλοι 23 εταίροι από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στην ομάδα του οποίου εντάχθηκαν και οι ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TOMRES είναι διαθέσιμες στο: http://cordis.europa.eu/project/rcn/210170_en.html και στο site του ΤΕΙ Ηπείρου: www.teiep.gr

Source: Arta News

Previous Article

Έκθεση φωτογραφίας «20 χρόνια δρόμος» του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Next Article

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ηπείρου

Σχετικά άρθρα