Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Share:

Συμμετοχή σε πρόγραμμα για απασχόληση 20 μακροχρόνια ανέργων αιτείται ο Δήμος Αρταίων
Την απόφαση να αιτηθεί ο Δήμος Αρταίων τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών έλαβε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Δήμος Αρταίων δύναται να επιχορηγηθεί ως δικαιούχος για 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του εκάστοτε ωφελούμενου, την πρόσληψη του οποίου θα αιτηθεί, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα προσληφθούν από επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία που ανήκει η έδρα που θα απασχοληθούν.
Ο Δήμος προσδιόρισε τις ειδικότητες των 20 ανέργων, κυρίως στον τεχνικό τομέα, που θέλει να προσλάβει και στη συνέχεια θα αποστείλει την κατάσταση των υποδειχθέντων ανέργων. Από την κατάσταση αυτή ο Δήμος θα επιλέξει τους ωφελούμενους που πρόκειται να προσλάβει, σύμφωνα με τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, με αιτιολογημένη απάντηση τόσο ως προς την αποδοχή, όσο και ως προς την απόρριψη αυτών.
Αναλυτικά οι ειδικότητες και οι θέσεις ανά ειδικότητα που ζητά ο Δήμος έχουν ως εξής: ΔΕ Οικοδόμων 2, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 2, ΔΕ Σιδηρουργών 2, ΔΕ Ξυλουργών 2, ΔΕ Δενδροκηπουρών 2, ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου 1, ΔΕ Εργοδηγών 2, ΔΕ Οδηγών (Γ’ Κατ) 2, ΠΕ/ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 3

Ο Δήμος Αρταίων θα ζητήσει Νομοθετική Ρύθμιση για την επίλυση προβλήματος με την κυριότητα οικοπέδων στο Γλυκρόριζο
Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, στο Γλυκόριζο, εμφανίζεται ο Δήμος Αρταίων να έχει την κυριότητα οικοπέδων, στα οποία έχουν δομηθεί κατοικίες.
Ο Δήμος, σύμφωνα με τον κ. Τσιρογιάννη, αυτό το διάστημα συλλέγει τις αιτήσεις των πολιτών που έχουν σπίτι στα εν λόγω οικόπεδα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ληφθεί απόφαση για να αιτηθεί ο Δήμος Αρταίων Νομοθετική Ρύθμιση, ώστε μεταβιβαστεί η κυριότητα των οικοπέδων αυτών στους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες και να λυθεί οριστικά το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί.

Αίτημα για υλοποίηση αναγκαίων έργων ηλεκτροφωτισμού σε οδικές αρτηρίες αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου
Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάθεση αιτήματος για την υλοποίηση αναγκαίων έργων ηλεκτροφωτισμού σε οδικές αρτηρίες αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου. Στα όρια του Δήμου Αρταίων έχουν καταγραφεί τμήματα της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων και επαρχιακοί οδικοί άξονες με συνεχή κίνηση, οι οποίοι καθίστανται επικίνδυνοι καθώς έχουν προκληθεί ατυχήματα. Ο επαρκής φωτισμός στους οδικούς αυτούς άξονες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για ασφαλής μετακινήσεις.
Ο Δήμος Αρταίων αιτείται προς την Περιφέρεια Ηπείρου, αρμοδιότητα της οποίας είναι η εθνική οδός και οι επαρχιακοί οδικοί άξονες, την υλοποίηση έργων ηλεκτροφωτισμού για την άμεση αναβάθμιση της λειτουργικότητας των παρακάτω οδών που βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση:
 Επί Επαρχιακής Οδού Άρτας-Σαλαώρας από Κορωνησία έως Σαλαώρα
 Επί Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων από έξοδο Άρτας προς Φιλοθέη έως γέφυρα Καλογήρου
 Επί Επαρχιακής Οδού Άρτας –Ιωαννίνων από Διασταύρωση Μπανιώτη – διασταύρωση Γραμμενίτσας έως διασταύρωση Γριμπόβου
 Επί Επαρχιακής Οδού Άρτας –Ιωαννίνων από αποθήκη ΕΑΣΑΦ έως διασταύρωση Μπανιώτη
 Επί Επαρχιακής Οδού Άρτας-Χανοπούλου από Διασταύρωση Μπανιώτη έως Καμπή
 Βοηθητικό Τμήμα της Ιόνιας Οδού από ΚΟΜΔΕ έως είσοδο του αυτοκινητοδρόμου
 Επι επαρχιακής οδού Καμπής-Πέντε Πηγαδιών από Καμπή έως Αμμοτοπο
 Δρόμος Πασά από Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων έως Επαρχιακή Οδό Άρτας-Σαλαώρας.
 Οδός από το Ιστορικό Γιοφύρι Άρτας έως Κεραμάτες

Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Τέλος, με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». Πρόκειται για ένα δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας.
Στόχοι του Δικτύου είναι η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού, η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας, η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους.

Source: Arta News

Previous Article

Εγγραφές – έναρξη μαθημάτων Συλλόγου Σκουφά

Next Article

Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων μήκους 60 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ από το Δήμο Αρταίων

Σχετικά άρθρα