Μεταπτυχιακό: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»

Share:

Τον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών,  Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε Λογισμικό, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) και τα Δίκτυα, η ανάπτυξη της συστηματικής εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2018 με την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Το περιεχόμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο

http://grads.ce.teiep.gr/pro2017

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://grads.ce.teiep.gr ή να απευθύνονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2681050330, 2681050234, e-mail: gradsce@teiep.gr).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Στύλιος Χρυσόστομος, Αναπληρωτής  Καθηγητής

Source: Arta News

Previous Article

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες μελέτης για το έργο ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας

Next Article

Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό έδωσε ο Δήμαρχος Αρταίων

Σχετικά άρθρα