Το ΤΕΙ Ηπείρου Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο για τη δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Share:

Με διήμερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Άρτας στις 25 & 26 Ιουλίου 2017 ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του το διακρατικό έργο BalkanMed INNOVA. Πρόκειται για ένα από τα 37 συνολικά έργα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του «INTERREG Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» από 384 φακέλους υποψηφιότητας.

Συντονιστής Εταίρος του Έργου είναι το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ενώ συμμετέχουν το Κέντρο Καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (JiC-BAS), το Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας Νέων (YES Foundation) από την FYROM, η Πρωτοβουλία για την Υποστήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (RASP) από την Αλβανία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

 

Με το Έργο BalkanMed INNOVA επιδιώκεται:

– η ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

– η καλλιέργεια πνεύματος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη Μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

– η τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας

με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε τέσσερεις (4) οικονομικούς τομείς μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Οι τομείς αυτοί είναι:

ο τομέας του Τουρισμού & της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Αγροδιατροφικός τομέας, οι οποίοι συμβάλλουν στο ΑΕΠ των χωρών που συμμετέχουν στο  Έργο  ή/και έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, καθώς και ο τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τομέας Ενέργεια και Περιβάλλον, οι οποίοι είναι ταυτοχρόνως και ανεξάρτητοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τομείς με παρουσία και εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Αναπλ. Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, «Οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το Έργο BalkanMed INNOVA συνίστανται στις αδυναμίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, όπως είναι το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, η έλλειψη επιχειρηματικής δεοντολογίας και επιχειρηματικής κουλτούρας, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η δυσπιστία των ΜμΕ να επενδύσουν σε νέες και καινοτόμες γνώσεις και εξειδικευμένες καταρτίσεις. Επιπλέον, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση προκαλεί συνεχώς αυξανόμενη αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, επιτείνοντας την ανάγκη για εξειδίκευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση επιδιώκοντας την καινοτομία».

Εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους, τόνισε τη βασική επιδίωξη του έργου που είναι η συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των παραγωγικών φορέων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 

Από το Έργο BalkanMed INNOVA θα ωφεληθούν, κατά κύριο λόγο, νέοι πτυχιούχοι, μελλοντικοί επιχειρηματίες και οποιοσδήποτε άλλοι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες καθώς και στελέχη  ΜμΕ χάρη σε δράσεις όπως ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά μαθήματα για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς, ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία εξατοµικευµένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, και κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ για την υλοποίηση των πιο αξιόλογων Επιχειρηματικών Ιδεών που θα προκύψουν με την υποστήριξη του Έργου.

Ταυτοχρόνως, το Έργο θα έχει σημαντικά οφέλη για τους αποφοίτους που επιθυμούν να συνεχίσουν την εξειδίκευσή τους και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις  στον τομέα των σπουδών τους, αλλά και για τους νέους ερευνητές, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διακρατικό δίκτυο εκπαιδευτών που θα συσταθεί και στη ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στη Σόφια της Βουλγαρίας που θα υλοποιηθεί το 2018.

 

Από τον Σεπτέμβριο 2017, το Έργο BalkanMed INNOVA θα ετοιμάσει και θα απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για συμμετοχή στις δράσεις του σε:

– Εκπαιδευτικά ιδρύματα-κέντρα κατάρτισης

– Οργανώσεις ΜμΕ, Εμπορικά Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί

– Εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις και κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας

– Τοπικές και περιφερειακές αρχές

– Εργοδότες – Επιχειρηματίες, Διευθυντές / Στελέχη

– Ερευνητές και διδάσκοντες (σύμβουλοι, δάσκαλοι, επιστήμονες, καθηγητές κ.λπ.)

– Το ευρύ κοινό των περιοχών.

 

Το Έργο BalkanMed INNOVA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

 

Σύνταξη – Επιμέλεια:

Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Source: Epirus

Previous Article

Pre/Post Festival

Next Article

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Σχετικά άρθρα